Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Polska odda hołd Powstańcom Warszawskim

Na poniedziałek 1 sierpnia 2016 roku w Warszawie zaplanowanych jest szereg uroczystości z okazji 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Weźmie w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Warszawa, 1 sierpnia 2016 rok
Godz. 9:00 - Składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez gen. Antoniego Chruściela „Montera” rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, ul. Filtrowa 68
Godz. 12:00 - Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza i składanie wieńców, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Godz. 14:00 - Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska
Godz. 17:00 - Oddanie Hołdu Powstańcom, pomnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia o godz. 17:00 (godzina „W”). Miało trwać do 7 dni, do momentu wkroczenia do stolicy jednostek Armii Czerwonej. Tak się jednak nie stało. Walki trwały 63 dni. Pierwszy dzień Powstania był niezwykle krwawy. Mimo to na początku walk Powstańcy zdobyli większą część miasta, ale niektóre z najważniejszych punktów strategicznych były we władaniu Niemców. Powstańcy szybko przeszli do obrony, która trwała do 2 października 1944 roku.