Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Bieżące zamówienia publiczne

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych.

12.07.2016 r.

 12.07.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 12.07.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 12.07.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 12.07.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

 19.07.2016 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego i zmianami w SIWZ

 19.07.2016 r. – SIWZ po zmianach

19.07.2016 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 26.07.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 28.07.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia