Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Kontakt dla mediów

Wydział Obsługi Medialnej
e-mail: wom@udskior.gov.pl

 

Jolanta Plieth-Cholewińska
Naczelnik Wydziału Obsługi Medialnej
tel. 22 661 84 16
tel.kom. 784 056 113
e-mail: jolanta.cholewinska@udskior.gov.pl

 

Katarzyna Zientara-Majewski
e-mail: katarzyna.zientara@udskior.gov.pl