Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Akty prawne

Odczytanie dokumentów umożliwia bezpłatny program Adobe Reader. Jeśli chcą go Państwo zainstalować na swoim komputerze, proszę kliknąć "POBIERZ" i postępować według wskazówek na ekranie.

Ustawy

Rozporządzenia