Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Archiwum zamówień publicznych

Nazwa postępowania Data ogłoszenia Załączniki
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 72. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2016 roku. 11.05.2016 r. 

 13.05.2016 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 72. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2016 roku. 04.04.2016 r.

 

 04.04.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 04.04.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 04.04.2016 r.– wzór wykazu usług

 

 07.04.2016 r. – zapytania na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami

 

 07.04.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez zamawiającego

 

 18.04.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 19.04.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali Pro Patria i Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 ze wstążkami oraz opakowaniami 15.12.2015 r.

 15.12.2015 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 15.12.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 15.12.2015 r. - wykaz usług w wersji do edycji

  21.12.2015 r. - pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 1

  21.12.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego

  22.12.2015 r. - pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 2

 08.01.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  18.01.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 20.11.2015 r.

  20.11.2015 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 

  20.11.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  20.11.2015 r. - wykaz dostaw w wersji do edycji

  04.12.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  10.12.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługi wyżywienia, transportu oraz umieszczenia dodatkowej infrastruktury w pomieszczeniach konferencyjnych w Hotelu Sheraton Sopot dla uczestników kongresu Światowej Federacji Weteranów. 20.08.2015 r.

 26.08.2015 r. – informacja o podpisaniu umowy/udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych. 29.05.2015 r.

 29.05.2015 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 29.05.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 29.05.2015 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 29.05.2015 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

 08.06.2015 r. – pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 1

 08.06.2015 r. – pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 2

 08.06.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego

 08.06.2015 r. – formularz oferty (plik edytowalny)

 12.06.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 17.06.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki – Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym do dnia 30.06.2015 27.05.2015 r.

 28.05.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz udostępnienia pomieszczeń konferencyjnych na potrzeby kongresu Światowej Federacji Weteranów 03.03.2015 r.

 

 03.03.2015 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 09.03.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 10.03.2015 r. – zapytania wykonawców na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

 

 11.03.2015 r.– zapytania wykonawców na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

 

 07.04.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 27.04.2015 r. – informacja o podpisaniu umowy/udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  17.06.2014 r.

 17.06.2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 17.06.2014 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 17.06.2014 r. – formularz oferty

 17.06.2014 r. – wzór wykazu dostaw

 17.06.2014 r. – wzór wykazu osób 

 01.07.2014 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 02.07.2014 – informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2014 roku. 14.03.2014 r.

 14.03.2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 14.03.2014 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 14.03.2014 r. – formularz oferty

 14.03.2014 r. – wzór wykazu usług

 28.03.2014 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 04.04.2014 r. - informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu „Kombatant” do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2014 roku. 30.10.2013 r.

 

 30.10.2013 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 30.10.2013 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 02.12.2013 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w „z wolnej ręki” na usługę transportu osób pociągiem specjalnym na trasie Warszawa-Wschodnia – Pogodino (Białoruś) – Warszawa Wschodnia wraz z wyżywieniem. 08.10.2013 r.

 08.10.2013 r.- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego dotyczącego sytuacji osób posiadających uprawnienia kombatanckie dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku 12.09.2013 r. 

 12.09.2013 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 12.09.2013 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 18.09.2013 r. – zmiana treści SIWZ powodująca konieczności przedłużenia terminu składania ofert

 18.09.2013 r. - załącznik ido SIWZ w wersji edytowalnej

 10.10.2013 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku  

 

 01.07.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 03.07.2013 r.– informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 roku

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje się do wszczęcia zamówienia publicznego na przeprowadzenie „Badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego kombatantów”.

W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza potencjalnych wykonawców, którzy mogą być zainteresowani powyższym zamówieniem, do wzięcia udziału w dialogu technicznym, który został przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Podobne zamówienie publiczne zostało udzielone przez Zamawiającego w 2008 roku. Przedmiotem dialogu technicznego będą analogiczne rozwiązania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umownych. Zamawiający zamierza w ten sposób zasięgnąć Państwa opinii w sprawie poprawności i celowości tych zapisów i możliwości zastosowania w planowanym zamówieniu publicznym.

Dialog techniczny odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w dniu 7 sierpnia o godz. 14.00.

W załączeniu znajdą Państwa opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

Nazwa postępowania Załączniki

Dialog techniczny na temat „Badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego kombatantów”

 01.08.2013 r. - opis przedmiotu zamówienia

 01.08.2013 r. - umowa

 
Nazwa postępowania Data ogłoszenia Załączniki
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku  

 

 01.07.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 03.07.2013 r.– informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wieńców, wiązanek oraz dostawę szarf biało-czerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 12 miesięcy. 07.03.2013 r.

 07.03.2013 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 07.03.2013 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 05.04.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 12.04.2013 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. 10.12.2012 r. 

 10.12.2012 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 10.12.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 10.12.2012 r. – przedmiar robót

 10.12.2012 r. – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 10.12.2012 r. – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

 14.12.2012 r. – pytania do SIWZ zgłoszone przez wykonawców wraz z odpowiedziami

 14.12.2012 r. – schemat inwentaryzacji pomieszczeń oraz schemat elektryczno-oświetleniowy

 14.12.2012 r. – przedmiar robót w pliku umożliwiającym edycję

 14.12.2012 r. – uproszczone rysunki szaf

 19.12.2012 – pytania do SIWZ zgłoszone przez wykonawców wraz z odpowiedziami

 18.01.2013 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 28.01.2013 – informacja o udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu „Kombatant” do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku. 29.10.2012 r.

 29.10.2012 r.- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 29.10.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 29.11.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 05.12.2012 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 10.10.2012 r.

 

 10.10.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 10.10.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 30.10.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 05.11.2012 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie „z wolnej ręki” na usługę świadczenia powszechnych usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym (oraz usług komplementarnych). 04.10.2012 r.

 26.10.2012  r.- informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie „z wolnej ręki” na rezerwację, zakup oraz dostawę 3 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 27.09.2012 r.

 27.09.2012 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę 20 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 14.09.2012 r.

 

 14.09.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 14.09.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 17.09.2012 r. - Zapytania na temat treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 26.09.2012 r. - Informacja o wyborze oferty

 

 27.09.2012 r. - Informacja o ponownym wyborze oferty

 

 27.09.2012 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 29.08.2012 r.

 

 29.08.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 29.08.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 30.08.2012 r. - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 07.09.2012 r.  – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 10.09.2012 r.  – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” ze wstążkami oraz etui. 05.04.2012 r.

 05.04.2012 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 05.04.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 05.04.2012 r. – załącznik do SIWZ w postaci wykazu usług

 

 16.04.2012 r. – informacja o zmianie SIWZ

 

 16.04.2012 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

 09.05.2012 r.  – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę tuszów i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2012 roku.  

 

 23.03.2012 r. – Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 27.03.2012 r. – Informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wieńców, wiązanek i bukietów wykonanych z kwiatów żywych oraz dostawę szarf biało-czerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 12 miesięcy. 12.03.2012 r.

 12.03.2012 r.- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 12.03.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 27.03.2012 r. –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 06.04.2012 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia pomocy prawnej na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 24 miesięcy. 19.12.2011 r. plik pdf 19.12.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 19.12.2011 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf Załącznik nr 4 do SIWZ 


plik pdf Załącznik nr 5 do SIWZ 


plik pdf 29.12.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


plik pdf 30.12.2011 r. – informacja o udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu "Kombatant" do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2012 roku. 01.12.2011 r. plik pdf 01.12.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 01.12.2011 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 05.12.2011 r. – zapytania na temat treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego 


plik pdf 06.12.2011 r. – zapytania na temat treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego 


plik pdf 07.12.2011 r. – zapytania na temat treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego 


plik pdf 03.01.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu autokarowego i zakwaterowania oraz wyżywienia 30-osobowej grupy uczestników wyjazdu historycznego na Litwę, Łotwę i do Estonii w dniach 2-11 października 2011 roku. 22.08.2011 r. plik pdf 22.08.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 22.08.2011 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 13.09.2011 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


plik pdf 26.09.2011 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu autokarowego i zakwaterowania oraz wyżywienia grupy uczestników podróży kombatanckiej do Francji, Belgii, Holandii i Niemiec "ŚLADAMI GĄSIENIC 1 DYWIZJI PANCERNEJ" w dniach 17-27 sierpnia 2011 roku. 11.07.2011 r. plik pdf11.07.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 11.07.2011 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 15.07.2011 r. – zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego 


plik pdf 18.07.2011 r. – zmiana treści SIWZ nie powodująca konieczności przedłużenia terminu składania ofert 


plik pdf 26.07.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


plik pdf 05.08.2011 r. – informacja o zwarciu umowy/udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę transportu osobowego (autokarowego) i zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia "Arsenał" (Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) - uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach 4-11 maja 2011 r. - "wolna ręka". 29.04.2011 r. plik pdf 29.04.2011 - informacja o udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę transportu osobowego (autokarowego) i zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał” (Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach 3-11 maja 2011 r.


Postępowanie zostało unieważnione dnia 27 kwietnia 2011 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z powodu nie wpłynięcia ofert niepodlegających odrzuceniu.
19.04.2011 r. plik pdf 19.04.2011 - ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu 


plik pdf 19.04.2011 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 20.04.2011 - zapytania dot. treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informacją o zmianie treści SIWZ (treść odpowiedzi stanowi element SIWZ) 


plik pdf 20.04.2011 r. - zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania w wyniku zmiany SIWZ, zawierające m.in. nowy termin składania ofert
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę transportu osobowego (autokarowego) i zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia "Arsenał" (Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) - uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach 3-11 maja 2011 r.


Postępowanie zostało unieważnione dnia 19 kwietnia 2011 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z powodu nie wpłynięcia ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.04.2011 r. plik pdf 11.04.2011 - ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu 


plik pdf 11.04.2011 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 15.04.2011 - zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wieńców, wiązanek i bukietów wykonanych z kwiatów żywych oraz dostawę szarf biało-czerwonych do wieńców i wiązanek kwiatów. 24.03.2011 r. plik pdf 24.03.2011 - ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu 


plik pdf 24.03.2011 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf 06.04.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


plik pdf 07.04.2011 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usług składu i druku oraz dostawy biuletynu "Kombatant" do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w roku 2011. 12.01.2011 r.  12.01.2011 - ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu 


 12.01.2011 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


 17.01.2011 r. – zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego 


 20.01.2011 r. – zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego 


 09.02.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


 22.02.2011 r. – informacja o zawarciu umowy