Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności


Spotkania z Ojcem Świętym 29.07.2016 r.

W wizycie Ojca Świętego Franciszka w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, 29 lipca 2016 roku wziął udział wraz z grupą byłych więźniów p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

100-letni Kombatant uhonorowany 25.07.2016 r.

Zasłużony żołnierz AK, uczestnik Operacji „Ostra Brama”, 100-letni porucznik Jerzy Łastowski został uhonorowany przez p. o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Z jego rąk otrzymał 25 lipca 2016 roku w Warszawie Medal „Pro Patria”, pamiątkowy Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” oraz replikę szabli oficerskiej.

Czytaj dalej...

Medale „Pro Patria” dla zasłużonych pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego 22.07.2016 r.

W siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego 22 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” pracowników szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Wiktora Pycia 22.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 19 lipca 2016 roku zmarł w Lublinie 

ŚP
mjr Wiktor Stanisław Pyć

urodzony 10 kwietnia 1916 roku w Janowie Lubelskim.

Czytaj dalej...

Pamięci wielkiej legendy Ziemi Wileńskiej 20.07.2016 r.

W Mejszagole na Wileńszczyźnie 17 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z przewodniczącą Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie Litwy Ritą Tamašunienė złożyli wieniec na grobie księdza prałata Józefa Obrembskiego – legendarnego „patriarchy Wileńszczyzny”.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Jerzego Juszkiewicza 20.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 12 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
mjr Jerzy Aleksander Juszkiewicz
ps. „Leliwa”

urodzony 11 listopada 1925 roku w Skarżysku-Kamiennej.

Czytaj dalej...

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916” 19.07.2016 r.

Pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odbył się 18 lipca 2016 roku w Warszawie przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916”. Współorganizatorem pokazu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

72. rocznica udanego Powstania Wileńskiego 19.07.2016 r.

W trzydniowych obchodach 72. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, które odbyły się na Wileńszczyźnie od 16 do 18 lipca 2016 roku, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Piknik patriotyczny Polaków na Litwie 17.07.2016 r.

W strugach deszczu 14 lipca 2016 roku odbył się w Korwiu pod Wilnem piknik patriotyczny organizowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Festyn rozpoczął się od pokazu umiejętności grup rekonstrukcji historycznych pielęgnujących tradycje kawaleryjskie II Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej...

Zasłużony Wilniuk 16.07.2016 r.

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 15 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalem „Pro Patria” Gabriela Jana Mincewicza, twórcę i dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.

Czytaj dalej...

Śladami Marszałka Piłsudskiego na Wileńszczyźnie 16.07.2016 r.

Powiewiórkę, Zułów, Pikieliszki, Bezdany – miejscowości na Litwie związane z Józefem Piłsudskim odwiedził 15 lipa 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddając hołd współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojska Polskiego.

Czytaj dalej...

Krawczuny 1944 – ostatnia bitwa o Wilno 15.07.2016 r.

W podwileńskich Krawczunach 13 lipca 2016 roku uczczono 72. rocznicę zwycięskiej walki z żołnierzami niemieckimi i oddano cześć żołnierzom AK, którzy w tym starciu zginęli. W uroczystościach wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Mszę polową odprawił proboszcz parafii mejszagolskiej ks. Józef Aszkiełowicz. Przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 72 lat złożono wieńce i odczytano Apel poległych.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Andrzeja Cieleckiego 14.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 6 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
kpt. dr inż. Andrzej Waldemar Cielecki
ps. „Andrzejek”

urodzony 24 czerwca 1928 roku w Warszawie.

Czytaj dalej...

Hołd dla arcybiskupa Mirona 14.07.2016 r.

W kilkusetletnim prawosławnym monasterze w Supraślu 12 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał cześć arcybiskupowi gen. Mironowi (Chodakowskiemu), który zginął w katastrofie rządowego samolotu w Smoleńsku.

Czytaj dalej...

95. urodziny ppłk. Bernarda Skarbka 13.07.2016 r.

Z okazji 95. urodzin ppłk. Bernarda Skarbka 12 lipca 2016 roku w Warszawie odbyło się przyjęcie urodzinowe kombatanta zorganizowane przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Zygmunta Mogiła-Lisowskiego 12.07.2016 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 9 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
ppłk Zygmunt Leopold Mogiła-Lisowski
ps. „Poleszuk”, „Sten”

urodzony 15 listopada 1928 roku w Romanówce na Wołyniu.

Czytaj dalej...

72. rocznica akcji „Burza” oraz 73. rocznica Rzezi Wołyńskiej 11.07.2016 r.

Na Skwerze Wołyńskim przy ulicy Gdańskiej w Warszawie 10 lipca 2016 r. odbyły się obchody 72. rocznicy akcji „Burza” oraz 73. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Uroczystości były punktem kulminacyjnym XXXVIII Zjazdu Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, którego współorganizatorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

Uroczystości przy „Krzyżu Wdzięczności” 11.07.2016 r.

W Lublinie 8 lipca 2016 roku przy „Krzyżu Wdzięczności” odbyły się uroczystości 36. Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 roku. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu 11.07.2016 r.

Podczas rozpoczynającego się równocześnie ze szczytem NATO w Warszawie „Lubelskiego pikniku z okazji szczytu NATO”, 8 lipca 2016 roku na frontowej ścianie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Tablica powstała z inicjatywy majora Bogdana Walasa i została ufundowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

73. rocznica tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego 05.07.2016 r.

Przy ul. Tureckiej 3 w Warszawie, w miejscu, gdzie stała przed wojną willa gen. Władysława Sikorskiego, 5 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości upamiętniające Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski wręczył Medale „Pro Patria” Wandzie Justynie Popielskiej-Tomkiewicz oraz Kancelarii „Rączkowski, Kwieciński Adwokaci” Spółka Partnerska.

Czytaj dalej...

Przywrócenie pamięci i oddanie hołdu dowódcy Obrony Wybrzeża 05.07.2016 r.

Polska rozpoczęła starania, aby w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także powstania Marynarki Wojennej RP, sprowadzić z Francji do Polski prochy ostatniego dowódcy Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 r. wiceadmirała Józefa Unruga. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 4 lipca 2016 r.. odbyło się pierwsze spotkanie komitetu odpowiedzialnego za sprowadzenie prochów oraz upamiętnienia. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Seans w Kinie Weterana Walk o Niepodległość 04.07.2016 r.

W warszawskim kinie „Atlantic” 4 lipca 2016 roku odbył się pierwszy pokaz nowej edycji cyklu „Kino Weterana Walk o Niepodległość”, w ramach którego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza weteranów na seanse filmowe. Kombatanci mogli obejrzeć  zrekonstruowany cyfrowo i na nowo zmontowany „Potop” Jerzego Hoffmana.

Czytaj dalej...

100. rocznica bitwy pod Kostiuchnówką – największej polskiej bitwy I wojny światowej 04.07.2016 r.

W niedzielę 3 lipca 2016 w Warszawie odbyły się centralne obchody 100. rocznicy największej polskiej bitwy I wojny światowej – bitwy pod Kostiuchnówką. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz korpusu dyplomatycznego, wśród których byli: wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, ambasador Węgier Iván Gyurcsík oraz p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk - inicjator i organizator uczczenia rocznicy.

Czytaj dalej...

Uroczyste spotkanie z represjonowanymi przez III Rzeszę 01.07.2016 r.

Podczas spotkania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę w Sobieszewie 29 czerwca 2016 r. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, wręczył Józefowi Sowie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu szczególnych zasług w podtrzymywaniu pamięci o najnowszej historii Polski Medalem „Pro Patria” p.o. Szefa Urzędu odznaczył  Stanisława Gotha.

Czytaj dalej...

Organizatorzy XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK uhonorowani Medalem „Pro Patria” 01.07.2016 r.

Podczas XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, przy dworku w Czerninie 28 czerwca 2016 roku odsłonięto pamiątkowy kamień i tablicę informacyjną z opisem okoliczności śmierci por. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Zebrani wysłuchali też koncertu patriotycznego zespołu Contra Mundum oraz Tadka Polkowskiego.

Czytaj dalej...