Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Spotkania z Ojcem Świętym

W wizycie Ojca Świętego Franciszka w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, 29 lipca 2016 roku wziął udział wraz z grupą byłych więźniów p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wizyta była przepełniona ciszą i modlitwą. Po niej Papież spotkał się z kilkunastoma „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”, przedstawicielami rodzin oraz reprezentantami nieżyjących już osób, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Papież Franciszek spotkał się też z rodziną św. Maksymiliana Kolbe oraz z krewnymi Rodziny Ulmów z Markowej.

Panie miej miłosierdzie nad twym ludem! Panie, przebacz tak wielkie okrucieństwo! Franciszek 29.7.2016 – taki wpis Papież pozostawił w księdze pamiątkowej obozu.

Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był również w gronie osób, które na Wawelu witały Ojca Świętego w Polsce i słuchały jego przesłania. Wziął też udział we mszy św. dziękczynnej za chrzest Polski, którą koncelebrował na Jasnej Górze w Częstochowie papież Franciszek. Ojciec Święty podarował Cudownemu Obrazowi Czarnej Madonny złotą różę. Wcześniej złote róże złożyli w darze Jan Paweł II i Benedykt XVI. Znajdują się one w Ołtarzu Matki Bożej, bezpośrednio przy Cudownym Obrazie. Po prawej stronie umieszczona została złota róża przekazana przez Jana Pawła II podczas jego pierwszej papieskiej pielgrzymki na Jasną Górę w 1979 r. Drugą papieską różę przekazał Benedykt XVI w 2006 r. Została ona wykonana na zamówienie Pawła VI, który chciał osobiście przekazać ją do sanktuarium jasnogórskiego w 1966 r., jednak ówczesne władze nie zgodziły się na papieską pielgrzymkę z okazji Millenium Chrztu Polski. Dlatego wotum przywiózł dopiero Benedykt XVI. Obecnie znajduje się po prawej stronie Cudownego Obrazu, za różą Jana Pawła II.

Duchowni z Jasnej Góry podarowali papieżowi krzyż z „drewna tak wiekowego, jak chrześcijaństwo w Polsce”. Wcześniej prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział, że krzyż ten jest znakiem wdzięczności za pasterską obecność, „znakiem łączności, która idzie przez dzieje”. Wyjaśnił, że wykonany jest z drewna pochodzącego z czasów Mieszka I.

W trakcie modlitwy powszechnej, która zgromadziła tłumy wiernych modlono się za Kościół, naród polski, chorych i potrzebujących oraz uczestników Światowych Dni Młodzieży.

  

Galeria zdjęć