Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Nekrolog śp. Wiktora Pycia

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 19 lipca 2016 roku zmarł w Lublinie 

ŚP
mjr Wiktor Stanisław Pyć

urodzony 10 kwietnia 1916 roku w Janowie Lubelskim.
W październiku 1939 roku aresztowany przez NKWD
i deportowany na Syberię do łagrów w Ałtajskim Kraju.
Od sierpnia 1942 roku służył w 5. Lwowskim Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej
w składzie Armii Polskiej sformowanej na terenie ZSRR.
Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej
w składzie 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu Polskiego
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Walczył pod Monte Cassino, Ankoną, Rimini oraz Bolonią. 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Monte Cassino,
Medalem „Pro Patria”
oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych