Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2012

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na rok 2012 - termin składania ofert
do 11 stycznia 2012 roku

 

Lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Klub byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu na 67. rocznicę międzynarodowych obchodów wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

 10 000

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Podróż wojskowo-historyczna Caen - Wilhelmshaven szlakiem walk 1 Dywizji Pancernej "Skorpiony w hołdzie Maczkowcom - 2012"

5 000

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "Czwartacy"

10. rocznica skierowania żołnierzy Legionów generała Jana H. Dąbrowskiego - Legii Włoskiej i Naddunajskiej - na San Domingo

18 000

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Upamiętnienie działań brygad AK na Wileńszczyźnie poprzez poświęcenie i zamocowanie w kościołach Wotum-Ryngrafów: 1. Brygady "Juranda" w Kalwarii Wileńskiej, 3. Brygady "Szczerbca" w Kolonii Wileńskiej, 6. Brygady "Tonki"- "Konara" w Koleśnikach i 7. Brygady "Wilhelma" w Skorbucianach

5 000

Związek Piłsudczyków

 Centralne obchody 77. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w tym XIII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

3 000

Związek Piłsudczyków

XLVII (32. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

15 000

Związek Piłsudczyków

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej

5 000

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 Ocalić od zapomnienia: rekonstrukcja historyczna odbicia więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim

5 000

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

XII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

8 000

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

68. rocznica zagłady polskiej miejscowości Huta Pieniacka dokonanej przez SS Galizien i UPA

5 000

Stowarzyszenie "Projekt Raszyn"

 "ĆWICZENIA I MANEWRY WOJSK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO przed wymarszem na kampanię rosyjską w 200. rocznicę wydarzeń" RASZYN 2012

14 000

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie

5 000

Związek Harcerstwa Polskiego

 Szlakiem bohaterów 2 Korpusu Polskiego - pamięci generała dywizji Bronisława Ducha i generała broni Zygmunta Bohusz
-Szyszko

5 000

Związek Harcerstwa Polskiego

42. Rajd Arsenał - "Pod Prąd" - upamiętniający akcję pod Arsenałem

2 000

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Budowa pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Koszalinie

5 000

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

  ASKON Sp. z o.o.

 Wydanie książki Tadeusza M. Czerkawskiego "Sztafeta wolności. Byłem żołnierzem generała Andersa"

 10 000

 Instytut im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego

 Publikacja o charakterze monograficzno-albumowym: "Wszystko co nas łączy". Gen. Władysław Anders 1892-1970. Kalendarium życia.

 10 000

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 Okazjonalne wydawnictwo poświęcone wojskowym bohaterom Brwinowa i historii środowiska "Bąk" Armii Krajowej oraz pomnikowi Armii Krajowej w Brwinowie

3 000

Polskie Towarzystwo Historyczne

Druk publikacji naukowej dra Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" - Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

5 000

 WRÓBEL TV Paweł Wróbel

 "Utopia u władzy" - 3 odcinki (3x24 minuty każdy)

20 000

Fundacja Ośrodka Karta

Utrzymanie funkcjonowania bazy danych punktu informacyjnego "Indeksu Represjonowanych"

23 000

 PANDORA GROUP PRODUCTIONS s.c.

 Produkcja filmu dokumentalnego "Andy 1817 - za naszą i waszą wolność, losy polskich oficerów i weteranów wojen napoleońskich"

 

10 000

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Walka bez broni"

 30 000

 ERINA-B Ewa Maria Radczuk

Produkcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego 26 minut "Oberlangen - historia prawdziwa"

 48 000

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

 Publikacja książki: Bitwa Warszawska 1920. O Polskę i Europę

 10 000

 Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

 Publikacja książki: O Rzeczpospolitej dla Rzeczpospolitej. Antologia serca i umysłu  (tytuł roboczy)

 10 000

 Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

 Publikacja książki: Jeńcy i internowani zmarli w obozie Strzałkowo w latach 1915-1921 (tytuł roboczy)

 7 000

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Sylwetki kobiet żołnierzy, cz. III pod red. Doroty Kromp i Sylwii Grochowiny

 4 000