Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2011

Termin składania ofert do 9 maja 2011 roku

Zadanie 1

Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Organizacja krajowej uroczystości Zjazdu Środowiska Kombatanckiego-Byłych Dzieci Zamojszczyzny-Więźniów Obozu Przejściowego w Zwierzyńcu w 68. rocznicę likwidacji hitlerowskiego obozu przejściowego w Zwierzyńcu nad Wieprzem 2 740,00 zł
2 Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam" Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy (Holandia) 6 000,00 zł
3 Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Wyjazd historyczny upamiętniający bohaterską szarżę 2. Pułku Ułanów Polskich pod Rokitną 6 000,00 zł
4 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dziedzictwo Bohaterskiej Armii Krajowej 7 000,00 zł

Zadanie 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie AUSCHWITZ MEMENTO ŚWIADKOWIE. Pierwsi w Auschwitz - wydanie publikacji zawierającej wspomnienia polskich więźniów z I transportu do KL Auschwitz 3 000,00 zł
2 ASKON spółka z o.o. Wydanie książki Stanisława Maliszewskiego "Emma - Maria Straszewska. Wywiad - rzeka" 8 000,00 zł
3 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki: Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika 10 000 ,00 zł
4 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki: Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
5 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki: Dziennik obrońcy Warszawy (wrzesień 1939) 10 000,00 zł
6 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Wydanie publikacji pt. Charków-Katyń-Twer-Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, pod red. Andrzeja Koli, Jana Szilinga i Sylwii Grochowiny 4 000,00 zł
7 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Wydanie książki pt. "Masowe wysiedlenia ludności Północnego Mazowsza w 1940 roku" (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
8 Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Andrzeja Rukowieckiego: Łódź 1939-1945. Kronika okupacji 5 000,00 zł

Termin składania ofert do 21 marca 2011 roku

Zadanie 1

Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie Romów w Polsce Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 67. rocznica Likwidacji Obozu Romskiego tzw. "Zigeunerlager" w KL Auschwitz-Birkenau 8 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Romów w Polsce Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - ochrona pamięci dla lepszej przyszłości 7 000,00 zł
3 Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich Udział Małopolskiej Kawalerii w barwach 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Rajdzie Pamięci - lekcji historii z kombatantami na polu bitwy pod Mokrą i w uroczystościach 72. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej oraz inicjowanie społeczności lokalnych powiatu Kłobuck do upowszechniania i podtrzymywania rodzimej tradycji i zachowań patriotycznych mieszkańców Krzepic, Wilkowiecka, Opatowa i Mokrej oraz młodzieży powiatu Kłobuck 6 000,00 zł
4 Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Podróż wojskowo-historyczna Kluczbork-Monte Cassino. Przejazd wojskowymi pojazdami historycznymi Drogą Polskich Saperów w 67. rocznicę zdobycia Monte Cassino 5 000,00 zł
5 Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej XXIII Zjazd Kawalerzystów II RP w Grudziądzu 5 000,00 zł
6 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński XI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 9 000,00 zł
7 Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych MASZERUJĄ STRZELCY. Widowisko historyczne upamiętniające walki obronne Odwodowej Armii "Prusy" i 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich w 1939 r. w powiecie kozienickim 5 000,00 zł
8 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Kombatanci na ścieżkach 29. Ogólnopolskich Puszczańskich Harców w 100-lecie Harcerstwa 4 000,00 zł
9 Związek Harcerstwa Polskiego "Nie wolno nam Ich zapomnieć". Organizacja wyjazdu harcerzy oraz młodzieży gimnazjalnej szlakiem II Korpusu Polskiego we Włoszech 20 000,00 zł
10 Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej "Ren i Dunaj" Udział członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej "Ren i Dunaj" w podróży historycznej do miejscowości w Wogezach we Francji, które wyzwalały i w których stacjonowały w roku 1945 pododdziały 19. i 29. Zgrupowania Piechoty 1. Armii Francuskiej 11 500,00 zł
11 Fundacja Polonia Militaris Rekonstrukcja walk 1915 roku w rejonie Bolimowa i przypomnienie postaci płk. Józefa Dowbora-Muśnickiego, walczącego pod Bolimowem jako dowódca 14. Pułku Strzelców Syberyjskich, późniejszego dowódcy I Korpusu Polskiego w Rosji i Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku 7 000,00 zł
12 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Warsztaty dla organizatorów szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej 6 000,00 zł
13 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zebranie okręgowych koordynatorów ŚZŻAK ds. szkolnych Klubów Historycznych im. AK 2 500,00 zł

Zadanie 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym Żołnierze II wojny światowej - wystawa plenerowa 4 000,00 zł
2 HISTORYCZNA Katarzyna Lech Wydanie pozycji książkowej pt: "Rozkazałem załodze skakać… pamiętnik pilota". Autor: Józef Tyszko 3 500,00 zł
3 HISTORYCZNA Katarzyna Lech Wydanie pozycji książkowej pt: "Trzy wojny w siodle". Wspomnienia z lat 1914-1939 Legionisty, rotmistrza Szwoleżerów, Dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i 20. Pułku Króla Jana III Sobieskiego. Autor: Andrzej Kunachowicz 4 000,00 zł
4 HISTORYCZNA Katarzyna Lech Wydanie pozycji książkowej pt: "Relacje i wspomnienia żołnierzy batalionu Armii Krajowej "Czata 49" - w zasobie Archiwum Akt Nowych Warszawa". Autor: Bartosz Nowożycki 3 500,00 zł
5 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Wydanie drukiem "Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" nr 1-2/2011 3 000,00 zł
6 FAMMA FILMS Produkcja filmu dokumentalnego 26 min pt. "Tajemnica z Uzbekistanu" 7 000,00 zł
7 Wydawnictwo MOST Andrzej Karczewski Wydanie książki - antologii "Gułag polskich poetów" 10 000,00 zł
8 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Urządzenie wystawy stałej pt. "Łambinowice - muzeum i miejsce pamięci" 25 000,00 zł
9 Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "ZOŚKA" Wydanie książki Włodzimierza Trojana pt. "Kwatera Batalionu "ZOŚKA" Armii Krajowej" 5 000,00 zł
10 Muzeum Stutthof w Sztutowie Publikacja książki Krzysztofa Dunin - Wąsowicza "Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego" 8 000,00 zł
11 Muzeum Stutthof w Sztutowie Publikacja książki Aldo Coradello "Co się działo w Stutthofie. Wspomnienia byłego wicekonsula Królestwa Włoch w Gdańsku" 8 000,00 zł
12 Fundacja Filmowa Armii Krajowej Realizacja projektu Archiwum Cyfrowe Fundacji Filmowej Armii Krajowej 40 000,00 zł
13 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ZNAK" Projekt dokumentacyjny - Polacy w Libanie 10 000,00 zł
14 Fundacja Ośrodka Karta Wydanie płyty CD dołączonej do książki Jacka Kuronia pod roboczym tytułem "Taki upór" oraz działania promocyjne 12 750,00 zł
15 Fundacja Ośrodka Karta Wydanie książki Jacka Kuronia pod roboczym tytułem "Taki upór" 18 000,00
16 Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" Opracowanie i wydanie publikacji Waldemara Grabowskiego "Szefostwo Biur Wojskowych Komendy Głównej ZWZ-AK - Warszawskie Termopile 1940-1944" 3 500,00 zł
17 Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" Opracowanie i wydanie publikacji Andrzeja Gładkowskiego "Motoryzacja w konspiracji - Warszawskie Termopile 1939-1944" 3 500,00 zł
18 Oficyna Wydawnicza VOLUMEN Wystawa uliczna "Sąd Boży 1920 r. Wojna polsko-bolszewicka" 5 000,00 zł
19 Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wydanie publikacji albumowej "Białołęka 1981-1982" 7 000,00 zł
20 WERSUS-NAUKA Wystawa "Polskie Państwo Podziemne 1939-1947" 4 000,00 zł
21 Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska Publikacja Dzienników (1930-1938) Kordiana Zamorskiego w opracowaniu Marka Siomy i Roberta Litwińskiego 13 000,00 zł
22 Wystawy i Wydawnictwo K.K. im. Zdzisława Krzyszkowiaka Krystyna Krzyszkowiak Organizacja wystawy katyńskiej "Męczennicy wiary i nadziei na powrót do Ojczyzny" - pierwszy etap budowy sanktuarium katyńskiego 7 000,00 zł
23 Muzeum Ziemi Mińskiej Słownik biograficzny "Żołnierze niepodległości 1836-1938" t. 1 3 000,00 zł
24 Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego "NOC MUZEÓW" - organizacja wystawy w budynku PAST-y 9 000,00 zł
25 Stowarzyszenie AUSCHWITZ MEMENTO ŚWIADKOWIE. W cieniu Auschwitz - wydanie publikacji zawierającej rozmowy ze świadkami historii, którzy nieśli pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 3 000,00 zł
26 Stowarzyszenie AUSCHWITZ MEMENTO SĄSIEDZTWO - wydanie na płytach DVD filmu dokumentalnego "Siostrzyczka" 4 000,00 zł
27 Oficyna Wydawnicza VOLUMEN Wydanie książki: Leszek Pietrzak "Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944-1956 4 000,00 zł

Termin składania ofert do 7 lutego 2011 roku

Zadanie 1

Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru Konferencja dla dyrektorów szkół w Polsce, noszących imię związane z zesłaniami na Sybir: "Spojrzenie w przeszłość - drogowskazem dla przyszłości" 9 000,00 zł
2 Klub byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu na 66. rocznicę międzynarodowych obchodów wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen 13 000,00 zł
3 Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Organizacja Święta Pułku 8 000,00 zł
4 "Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Organizacja XXI Zlotu Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 7 600,00 zł
5 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Rajd kombatancki Biebrzańskie Bagna 5 310,00 zł
6 Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "Czwartacy" 180. rocznica obchodów Bitwy pod Ostrołęką 26-5-1831 22 000,00 zł
7 Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 66. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice i zakończenia II wojny światowej, obchody miesiąca pamięci narodowej 3 000,00 zł
8 Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Upamiętnienie walk na szlaku bojowym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: organizacja uroczystości środowiskowych, uczczenie walk, ich dowódców i bohaterów 6 900,00 zł
9 Automobil Klub Polski Zlot posiadaczy motocykli wojskowych upamiętniający czyn zbrojny żołnierza polskiego 1939-1945 11 000,00 zł
10 Związek Piłsudczyków X Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej 7 000,00 zł
11 Związek Piłsudczyków Organizacja centralnych obchodów 76. rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego 3 000,00 zł
12 Związek Piłsudczyków Organizacja i przeprowadzenie XLVI (31 po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej 14 000,00 zł
13 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie 3 000,00 zł
14 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Ich testament - organizacja konkursu 3 000,00 zł
15 Związek Inwalidów Wojennych RP Uroczystość jubileuszowa 92. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP w Jarosławiu 4 700,00 zł
16 Związek Harcerstwa Polskiego "Rajd Grunwaldzki 2011 - szlakiem bitew i potyczek" 5 000,00 zł
17 Związek Harcerstwa Polskiego Harcerze na szlaku armii gen. Andersa w Kampanii Włoskiej 25 000,00 zł
18 Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Spotkanie koleżeńskie żołnierzy AK, uczestników Powstania Warszawskiego, jeńców wojennych karnego Obozu Oberlangen Stalag VIc z okazji 66. rocznicy uwolnienia przez 1. Dywizję Pancerną 5 400,00 zł
19 Związek Harcerstwa Polskiego Bezimienni - 41. Rajd Arsenał 5 000,00 zł

Zadanie 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" Budowa "Pomnika ku czci Polaków - ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1943-1945" 50 000,00 zł

Zadanie 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

>

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 NEOMEDIA Hanna Kielich-Rainka Publikacja "Schodami śmierci. Dramatyczna opowieść więźnia obozów: poznańskiego Fortu VII i Mauthausen-Gusen - Wiktor Kielich" 8 000,00 zł
2 Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" Wydanie 38 numeru czasopisma "Scriptores. Janusz Krupski" w pierwszą rocznicę śmierci Janusza Krupskiego 4 600,00 zł
3 Fundacja Filmowa Armii Krajowej Realizacja Filmu Dokumentalnego pt.: "Stanisław Krupa - żołnierz konspiracji" 30 000,00 zł
4 Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo Edycja 18 t. wspomnień "Moje wojenne dzieciństwo" 8 000,00 zł
5 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Wydanie książki B. Chrzanowskiego: "Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu w latach 1939-1945. Nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu" (tytuł roboczy) 9 000,00 zł
6 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu Przygotowanie i realizacja filmu edukacyjnego pt.: "Łambinowice/Lamsdorf. Dzieje obozów - Muzeum- Miejsce Pamięci" 20 000,00 zł
7 Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego Publikacja pracy Iwony Drąg-Korga: "Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego (1939-1945)". 9 000,00 zł
8 Wydawnictwo - Księgarnia - Drukarnia "Norbertinum" Spółka z o.o. Wydanie książki Rosy Bailly: "Lwów walczy o wolność 1918-1919" tłum. z j. ang. Waldemar Gross 6 000,00 zł
9 Fundacja Tygodnika Powszechnego Specjalny dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego pt.: "Oczy aliantów" 7 000,00 zł
10 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki pt. "Lotnictwo lat 30. XX wieku w Polsce i na świecie" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
11 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki pt. "Cmentarze legionowe na Wołyniu" 10 000,00 zł
12 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki pt. "Polacy z Wehrmachtu w polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
13 Oficyna Wydawnicza RYTM Alicja Pękalska Publikacja książki pt. "Echa z nieludzkiej ziemi" 10 000,00 zł
14 Związek Sybiraków Opracowanie, wydanie i upowszechnienie "Albumu multimedialnego dokumentującego losy zesłańców syberyjskich i udział Sybiraków żołnierzy na frontach II wojny światowej" 9 000,00 zł
15 Dom Spotkań z Historią Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja katalogu wraz z płytą z relacjami do multimedialnej wystawy "W niemieckim lesie. Zbrojenia - wyzysk - przemoc" 8 000,00
16 Stowarzyszenie AUSCHWITZ MEMENTO Ucieczka z piekła - film dokumentalny o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz 7 000,00 zł
17 Instytut im. Generała "Grota" Roweckiego Wydanie niskonakładowej publikacji: W. Becker, F. Idkowski: Wielkopolskie wojska inżynieryjno-saperskie 1918-1939 6 000,00 zł
18 Instytut im. Generała "Grota" Roweckiego Wydanie niskonakładowej publikacji: Organizacja i działania bojowe 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1943-1945. Bitwa o Bolonię 1945. Część II. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Michał Polak. W ramach serii: Źródła do dziejów 2. Korpusu Polskiego. Cz. IV: Kampania włoska. Tom VII. Część II 7 000,00 zł
19 Fundacja ARTeria Przygotowanie do druku i druk książki "UJAWNIONY" przybliżającej żołnierską drogę generała brygady Pawła Łaszkiewicza, pseudonim "Rawicz", uczestnika Kampanii Wrześniowej, żołnierza AK i WiN 8 000,00 zł
20 Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wystawa plenerowa: Jan Józef Lipski 1926-1991 Depozytariusz wartości 5 000,00 zł