Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Działalność Opiekuńczą na 2015 rok

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Główny

Zadanie Nr 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego.

8500,00 zł

2.

Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej – Warszawa

Zadanie Nr 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami i osobami represjonowanymi.

19999,69 zł