Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2012 rok (edycja II - termin składania ofert do 10 kwietnia 2012 roku) cz. II

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na  2012 rok (edycja II - termin składania ofert
do 10 kwietnia 2012 roku)

 

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

1.

 

 

Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP

 

 

Wyjazd edukacyjno-historyczny do Polski uczniów polskiego liceum w Kazaniu

 

 

 

6 000,00 zł

 

 

2.

 

Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

 

 

Obchody Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

 

 

3 000,00 zł

 

 

3.

 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

 

Uroczystość z okazji 68. rocznicy zdobycia PAST-y

 

 

5 000,00 zł

 

 

 

4.

 

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 

Uroczyste obchody 5-tej rocznicy nadania im. Żołnierzy Armii Krajowej Zespołowi Szkół w Pniewie

 

 

 

2 000,00 zł

 

 

 

5.

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

 

 

Całym życiem pełnić służbę

 

 

 

2 250,00 zł

 

 

 

6.

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

 

Rajd - śladami żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych we wrześniu 1939

 

 

 

2 000,00 zł

 

 

 

7.

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

 

Wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie "Nasz bohater Monter"

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Romów w Polsce

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o zagładzie Romów - 68. rocznica likwidacji obozu romskiego tzw. "Zigeunerlager" w KL Auschwitz -  Birkenau

 

 

 

 

7 000,00 zł

 

 

 

9.

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

Szlakiem żołnierzy Armii Andersa we Włoszech

 

 

 

20 000,00 zł

 

 

10.

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

Wizyta pamięci

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego

 

"215 rocznica powstania Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego". Wyprawa harcerzy i młodzieży gimnazjalnej szlakami bohaterów Legionów Polskich we Włoszech

 

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

12.

 

 

 

Związek Sybiraków

 

Ogólnoafrykański Zjazd Uchodźców z okazji 70-tej rocznicy przybycia Polaków - Sybiraków do Afryki

 

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

Związek Sybiraków

 

Organizacja II Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, Augustów 2012 r. TYLKO WSPÓLNIE ZACHOWAMY PAMIĘĆ

 

 

 

 

 

 

7 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Libra PL

 

Opracowanie, przygotowanie do druku i wydrukowanie książki autorstwa dra Jerzego Majki pt. "Generał Józef Zając. Legionista, lotnik, naukowiec"

 

 

 

2 500,00 zł

 

 

 

 

2.

 

 

 

Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"

 

Opracowanie i wydanie publikacji Piotra Matusaka "Przemysł w Powstaniu Warszawskim - Warszawskie Termopile 1944" (tytuł roboczy)

 

 

 

 

2 590,00 zł

 

 

 

3.

 

NORBERTINUM

Wydawnictwo – Drukarnia -Księgarnia

 

"Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą" tom 2, Rok 2011

 

 

 

8 000,00 zł

 

 

 

4.

 

 

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

 

 

Biuletyn Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich

 

 

 

11 100,00 zł

 

 

 

5.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "ZOŚKA"

 

 

Wydanie książki pt. "Pamiętniki Żołnierzy Batalionu "ZOŚKA AK" (tytuł roboczy)

 

 

 

16 000,00 zł

 

 

 

6.

 

 

 

Fundacja "Historia i Kultura"

 

Wydanie książki Marii Dłużewskiej: Trzy dni zdjęciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

ATENA" Dariusz Rogut

 

"Śmierć komunistom"! Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne na Ziemi Łódzkiej w latach 1948-1953

(wersja robocza)

 

 

 

 

7 000,00 zł

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

 

O granice Drugiej Rzeczypospolitej. Frontowe wspomnienia Wilhelma Wilczyńskiego w opracowaniu Agnieszki Jędrzejewskiej i Przemysława Waingertnera

 

 

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

9.

 

 

 

Wydawnictwo MOST

 

 

Wydanie książki Stanisława Krupy "Rakowiecka. X PAWILON"

 

 

 

7 000,00 zł

 

 

 

10.

 

 

 

Związek Sybiraków

 

Publikacja: Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej

 

 

 

12 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "PROJEKT RASZYN"

 

Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego poprzez organizację wystawy czasowej ukazującej okres Księstwa Warszawskiego - Bitwy pod Raszynem oraz kampanii przeciw Rosji w 1812 r. - jako odzwierciedlenie dążeń niepodległościowych i nadziei na odzyskanie Ojczyzny

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00 zł