Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Szwecja

Królestwo Szwecji, 9,1 mln. mieszkańców, członek Unii Europejskiej

Szwecja jest krajem, który nie uczestniczył w obu wojnach światowych i konfliktach kolonialnych.

Udział w działaniach zbrojnych i misjach pokojowych jest w Szwecji nagradzany jedynie poprzez przyznanie odznaczeń państwowych, z którymi nie wiążą się żadne dodatkowe przywileje finansowe.

Stan na 2002 r