Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Irlandia

Republika Irlandii, 3,8 mln. mieszkańców, członek Unii Europejskiej

W 2003 r. w Irlandii status weteranów wojennych posiadało tylko 15 uczestników walk wyzwoleńczych 1917-1921. Otrzymywali oni renty kombatanckie i renty inwalidzkie - są to jedyne uprawnienia nadawane irlandzkim weteranom wojennym.

Irlandzcy kombatanci i rezerwiści zrzeszają się w: Stowarzyszeniu Emerytowanych Oficerów Mianowanych (Retired Association of Commissioned Officers), Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej (The Naval Association), Organizacji Rezerwistów i Rezerwistek (The Organization of Ex-Servicemen and Women) i Stowarzyszeniu Irlandzkich Misji Narodów Zjednoczonych (Irish United Nations Association).