Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Indie

Republika Indii, 1,08 mld. mieszkańców

Indie są przykładem kraju spoza kręgu europejskiego, w którym ustanowiony został specjalny status weteranów i ofiar repersji1.

Akty prawne z 1972 roku o zasadach wypłacania świadczeń Bojownikom o Wolność (Freedom Fighters' Pension Scheme) i z 1980 roku o zasadach zadośćuczynienia świadczeniami Bojownikom o Wolność (Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme) określiły przywileje przysługujące następującym uczestnikom i ofiarom walk narodowowyzwoleńczych:

  • działaczom organizacji konspiracyjnych;
  • więźniom politycznym: kobietom pozbawionym wolności przez minimum 3 miesiące i mężczyznom więzionym minimum 6 miesięcy;
  • osobom, które przez co najmniej 6 miesięcy przebywały na wygnaniu (dosł. wysiedleniu) lub w areszcie domowym;
  • osobom, które podczas walki lub w wyniku represji doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • osobom pozbawionym majątku lub środków do życia.

Sprawy kombatanckie pozostają w gestii hinduskich władz stanowych lub władz terytorium unijnego (Chief Secretary of the State Government/Union Territory Administration), a na szczeblu centralnym Zastępcy Sekretarza Rządu Indii (Deputy Secretary to the Government of India) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministry of Home Affairs). Ostateczny termin przyjmowania wniosków o przyznawanie statusu weterana i osoby represjonowanej minął w Indiach w marcu 1982 roku.

Beneficjentom prawa kombatanckiego przysługują świadczenia pieniężne, które są zróżnicowane w zależności od kategorii uprawnionego (3000 - 4000 rupii miesięcznie). Weterani i ofiary wojny mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną w wyznaczonych państwowych placówkach służby zdrowia i prawo do zamieszkania bez opłat w domach kombatanta. Ponadto obie grupy korzystają z bezpłatnych przejazdów kolejowych, ulg przy zakupie paliwa samochodowego i zniżek w opłatach telefonicznych, w tym z możliwości bezpłatnego podłączenia do sieci telefonicznej.

Dodatkowo raz w roku byli więźniowie (z osobą towarzyszącą) oraz wdowy i wdowcy po nich mają opłacaną przez państwo podróż do Port Blair na Andamanach, drogą morską albo samolotem z lotnisk w Chennai i Kalkucie 2. W Port Blair znajdowało się bowiem znane w całych Indiach brytyjskie ciężkie więzienie, będące miejscem zsyłek i kaźni więźniów politycznych. Zachowana wieża więzienia jest obecnie pomnikiem symbolizującym walkę o wolność i martyrologię Hindusów.

Rodzice, wdowy i wdowcy, pod warunkiem pozostawania w stanie wolnym oraz niezamężne lub niepracujące córki zmarłych weteranów otrzymują świadczenia pieniężne, wynoszące od 350 do 3000 rupii miesięcznie. Rodzina dostaje także jednorazową zapomogę z okazji wyjścia za mąż każdej córki weterana.

 

Stan na 2006
1Indie, najbogatsza kolonia Korony Brytyjskiej, od 1950 r. niepodległa republika, do której włączone zostały drobne posiadłości kolonialne Francji (1954 r.) i Portugalii (1961 r.).

1Andamany - archipelag wchodzący w skład Terytorium Unijnego Andamany i Nikobary. Port Blair jest największym miastem Andamanów i stolicą Terytorium.