Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Zasłużony Wilniuk

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 15 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalem „Pro Patria” Gabriela Jana Mincewicza, twórcę i dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.

To skromne podziękowanie za to, co Pan robi – stara się Pan, aby sława Wileńszczyzny, ludzi tworzących kulturę i dzieje nie przeminęła, była żywa, aby o Wileńszczyźnie wiedziała nie tylko Polska, ale również cały świat. Pieśni Pana zespołu rozsławiają dobre imię Polski i Wileńszczyzny na całym świecie – zwrócił się do odznaczonego p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uroczystości wziął udział ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński,

Gabriel Mincewicz kieruje zespołem „Wileńszczyzna” od samego początku. Artyści podtrzymują i popularyzują wileński folklor. Od wielu lat zespół organizuje i prowadzi festyn „Kwiaty Polskie”.

  

Galeria zdjęć