Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Przywrócenie pamięci i oddanie hołdu dowódcy Obrony Wybrzeża

Polska rozpoczęła starania, aby w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także powstania Marynarki Wojennej RP, sprowadzić z Francji do Polski prochy ostatniego dowódcy Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 r. wiceadmirała Józefa Unruga. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 4 lipca 2016 r.. odbyło się pierwsze spotkanie komitetu odpowiedzialnego za sprowadzenie prochów oraz upamiętnienia. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który znalazł się w składzie komitetu obok m.in.: wnuczki wiceadmirała Barbary Unrug, dr. Witolda Mieszkowskiego, ks. Piotra Staniewicza, sekretarza stanu w MSZ Jana Michała Dziedziczaka, sekretarza stanu w MKiDN Jarosława Sellina, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, inspektora Marynarki Wojennej kadm. Mirosława Mordela, adm. floty Tomasz Mathei oraz przedstawiciela IPN. Przewodniczącym komitetu został szef BBN minister Paweł Soloch, a jego zastępcą minister Jarosław Brysiewicz.

Przedsięwzięciu towarzyszyć ma szereg inicjatyw zmierzających do odnalezienia, przywrócenia pamięci i oddania hołdu podkomendnym wiceadmirała J. Unruga oraz oficerom Marynarki Wojennej RP straconym bądź represjonowanym przez komunistyczne władze po zakończeniu II wojny światowej.

Zgodnie z intencją rodziny prochy wiceadmirała J. Unruga mają zostać pochowane na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni w 2018 r. Rok wcześniej, w tym samym miejscu, miałby się odbyć uroczysty pochówek prochów podwładnych wiceadmirała – kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i komandora Jerzego Staniewicza – których szczątki odnaleziono po latach na warszawskich Powązkach.

fot. BBN