Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Przydatne adresy

Urzędy i instytucje

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.org.pl

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl

 • Instytut Pamięci Narodowej

www.ipn.gov.pl


Fundacje

 • Fundacja Ośrodka KARTA

www.karta.org.pl

 • Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

www.fpnp.pl

 • Fundacja "Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość"

www.stiftung-evz.de

 • Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

www.armianazachodzie.pl


Archiwa

 • Archiwum Akt Nowych

www.aan.gov.pl

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

www.archiwa.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Białymstoku

www.bialystok.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

www.bydgoszcz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Częstochowie

www.archiwum.czestochowa.um.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Elblągu (z siedzibą w Malborku)

www.elblag.ap.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku

www.gdansk.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Kaliszu

www.archiwa.gov.pl/mapa/kalisz.html

 • Archiwum Państwowe w Katowicach

www.katowice.ap.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Kielcach

www.kielce.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Koszalinie

www.koszalin.ap.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Krakowie

www.archiwum.krakow.pl

 • Archiwum Państwowe w Lesznie

www.archiwum.leszno.pl/

 • Archiwum Państwowe w Lublinie

www.lublin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Łodzi

www.lodz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Olsztynie

www.olsztyn.ap.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Opolu

archiwum.opole.pl/

 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Płocku

www.archiwum.plock.com

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu

www.poznan.ap.gov.pl/

 • Archiwum Państwowe w Przemyślu

www.przemysl.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Radomiu

www.radom.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie

www.rzeszow.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Siedlcach

www.archiwumpanstwowe.siedlce.com

 • Archiwum Państwowe w Suwałkach

www.suwalki.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Szczecinie

www.szczecin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Toruniu

www.torun.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu

www.ap.wroc.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Zamościu

www.archiwum.zam.pl/

 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą 
  w Starym Kisielinie

www.archiwum.zgora.pl/

 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

www.pilsudski.org