Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916”

Pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odbył się 18 lipca 2016 roku w Warszawie przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916”. Współorganizatorem pokazu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Film został zrealizowany przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Telewizję Polską S.A. Oddział w Lublinie przy współpracy TVP Historia. Wykorzystano w nim niepublikowane dotąd materiały archiwalne, a zdjęcia współczesne z udziałem grup rekonstrukcyjnych zostały nakręcone pod Kostiuchnówką, gdzie 100 lat temu stoczono największą bitwę Legionów Polskich.

  

Galeria zdjęć