Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Pracownicy ds. kombatantów w urzędach marszałkowskich

Lp.

Województwo

Imię i nazwisko

Usytuowanie

Dane kontaktowe

1

Dolnośląskie

Paweł Aszkiełowicz

Główny Specjalista

Dział Kontaktów Społeczno-Politycznych, Gabinet Marszałka
Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

tel: (71) 776 90 95
fax: (71) 770 43 11, 
pawel.aszkielowicz@dolnyslask.pl

2

Kujawsko-Pomorskie

Marcin Swaczyna

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

tel. (56) 621 82 14
fax: (56) 621 82 75
m.swaczyna@kujawsko-pomorskie.pl

3

Lubelskie

dr Marian Janusz Kawałko

Główny specjalista ds. współpracy z kombatantami

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego,
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin

Kancelaria Marszałka, pok. 144

tel. (81) 44 16 522
fax. (81) 44 16 613

marian.kawalko@lubelskie.pl

4

Lubuskie

Krzysztof Wesołowski

Główny specjalista, Departament Infrastruktury Społecznej, Stanowisko ds. Kombatantów i osób Represjonowanych

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

tel. (68) 456 53 48; (68) 456 55 77
fax: (68) 325 50 69
k.wesolowski@lubuskie.pl

5

Łódzkie

Jacek Rubinkowski

Wydział ds. Informacji
Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego,
al. marsz. J. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź

tel. (42) 663 35 09 
jacek.rubinkowski@lodzkie.pl

6

Małopolskie

Justyna Puszko

Kancelaria Zarządu, Zespół Współpracy Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

tel. (12) 61 60 537, 
justyna.puszko@umwm.pl

7

Mazowieckie

Zbigniew Czaplicki

Pełnomocnik Zarządu
Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego,
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

tel. (22) 590 76 53, 
z.czaplicki@mazovia.pl

8

Opolskie

Janusz Wójcik

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego do Spraw Kombatantów, Doradca Marszałka

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. (77) 54 16 459 
janusz.wojcik@opolskie.pl

9

Podkarpackie

 Elżbieta Cieśla

Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Ogranizacjami

Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
e.ciesla@podkarpackie.pl
tel. (17) 747 63 14
faks (17) 747 67 24

10

Podlaskie

Zbigniew Kamiński

Z-ca Dyrektora Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

tel. (85) 66 54 121
faks: (85) 66 54 504
zbigniew.kaminski@wrotapodlasia.pl

11

Pomorskie

Konstanty Rosener

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

tel. (58) 326 88 97,
k.rosener@pomorskie.eu

12

Śląskie

Andrzej Romański

Doradca Marszałka Województwa

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego,
ul Reymonta 24
40-037 Katowice

tel. (32) 774 03 90 
aromanski@slaskie.pl

13

Świętokrzyskie

Karol Fijałkowski

Pełnomocnik Zarządu
Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

tel. (41) 342 18 44
fax. (41) 344 52 65
marcelina.wojcik@sejmik.kielce.pl

14

Warmińsko-Mazurskie

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka
ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyntel.

tel. (89) 512 58 80
op@warmia.mazury.pl

Ewa Sapka-Pawliczak

Koordynator Zespołu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

tel. (89) 512 58 77,
fax (89) 512 58 76,
e.sapka@warmia.mazury.pl

15

Wielkopolskie

Teresa Masłowska

Stanowisko ds. kombatantów w  Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

tel. (61) 626 66 81,
teresa.maslowska@umww.pl

16

Zachodniopomorskie

Elżbieta Stanczewska-Malutko

Główny specjalista w Gabinecie Marszałka

Gabinet Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

tel. (91) 48 07 264,
Fax: (91)48 93 971
estanczewska@wzp.pl