Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Piknik patriotyczny Polaków na Litwie

W strugach deszczu 14 lipca 2016 roku odbył się w Korwiu pod Wilnem piknik patriotyczny organizowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Festyn rozpoczął się od pokazu umiejętności grup rekonstrukcji historycznych pielęgnujących tradycje kawaleryjskie II Rzeczypospolitej.

Deszcz nam Polakom niestraszny i to umiłowanie polskiej tradycji kawaleryjskiej spowodowało, że mimo niesprzyjającej pogody budujemy dziś w Korwiu wspólnotę. Polacy zawsze gromadzili się wokół piękna ułańskiego munduru i koni, które były nieodłącznym elementem polskiej historii. Kawalerzyści II RP to byli ludzie dumni, zawsze wyprostowani. I nawet, jeżeli źle im się działo, to zawsze wysoko nosili głowę. – zwrócił się do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Na pikniku spotkali się Polacy spod wileńskich rejonów – każda z gmin prezentowała swoje specjały kulinarne. Ważnym elementem zjazdu był koncert patriotyczny, w którym główną rolę odgrywała polska młodzież z Wileńszczyzny.

  

Galeria zdjęć