Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Pamięci wielkiej legendy Ziemi Wileńskiej

W Mejszagole na Wileńszczyźnie 17 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z przewodniczącą Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie Litwy Ritą Tamašunienė złożyli wieniec na grobie księdza prałata Józefa Obrembskiego – legendarnego „patriarchy Wileńszczyzny”. Na zaproszenie proboszcza parafii mejszagolskiej ks. Józefa Aszkiełowicza odwiedzili również Muzeum Księdza Józefa. Kierownik muzeum Józefa Markiewicz zapoznała gości z działalnością placówki i jej znaczeniem dla upowszechniania nauki księdza prałata.

Ojciec Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 w Skarżynie Nowym koło Zambrowa na ziemi łomżyńskiej. Po przeprowadzce w latach dwudziestych do Wilna rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. W czerwcu 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Na początku pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w wiosce Turgiele, w której mieszkał gen. Lucjan Żeligowski (ks. Obrembowski miał z nim nawet grywać w karty). Tam we wrześniu 1939 roku przetrwał aneksję Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną. W 1950 roku został usunięty z Turgieli i został proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w miasteczku Mejszagoła. Mimo represji ze strony władz okupacyjnych prowadził działalność religijno-patriotyczną. Po odzyskaniu wolności po 1989 roku otrzymał szereg najwyższych odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.  W 2008 wręczono mu pierwszą na Litwie Kartę Polaka. Dożył 105 lat. Zmarł 7 czerwca 2011 roku w Mejszagole. Był najstarszym polskim kapłanem katolickim na Litwie. 

  

Galeria zdjęć