Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu

Podczas rozpoczynającego się równocześnie ze szczytem NATO w Warszawie „Lubelskiego pikniku z okazji szczytu NATO”, 8 lipca 2016 roku na frontowej ścianie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Tablica powstała z inicjatywy majora Bogdana Walasa i została ufundowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jan Józef Kasprzyk, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, major Bogdan Walas i dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie generał Adam Joks w asyście posłów na Sejm RP: Sławomira Zawiślaka, Gabrieli Masłowskiej i Marcina Duszka.

Opieka nad tablicą została przekazana Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis.

Po oficjalnej części uroczystości w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja popularno-naukowa poświęcona pamięci płk. Kuklińskiego. Jednym z prelegentów był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wygłosił wykład zatytułowany „Polityka pamięci fundamentem współczesności”.

Polityka pamięci jest niezwykle ważna, ponieważ buduje wspólnotę. Jesteśmy wspólnotą narodu dlatego, że mamy świadomość, że nasz naród i państwowość polska istnieją 1050 lat. Nasza wspólnota nie zaczęła się wczoraj, nie zaczęła się przedwczoraj, nie zaczęła się w 1989 roku, ale zaczęła się w 966 roku. Kolejne pokolenia następują po sobie, ale mają wspólne wartości i te same korzenie. Powoduje to, że w dobrym tego słowa znaczeniu można budować pojęcie dumy narodowej. Dumy z tego, że jako państwo istniejemy 1050 lat. Choć w zmienionej formie, opieramy się na tych samych wartościach, które były za czasów Mieszka I i jego następców, czyli na chrześcijaństwie, umiłowaniu suwerenności i niepodległości. Te cechy najlepiej definiują czym jest Polskość. Tradycje republikańskie I Rzeczypospolitej, nasze zrywy w okresie zaboru, okres II Rzeczypospolitej - Polskie Państwo Podziemnie, Żołnierze Wyklęci, pułkownik Kukliński – tu można postawić jeden wspólny mianownik – umiłowanie niepodległości i wolności. To jest właśnie Polskość. Polskość to umiłowanie wolności wynikające z trzech elementów, na których opiera się cywilizacja łacińska – greckie poczucie piękna, rzymskie umiłowanie prawa i chrześcijańskie umiłowanie bliźniego – powiedział  p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

  

Galeria zdjęć