Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Nekrolog śp. Zygmunta Mogiła-Lisowskiego

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 9 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
ppłk Zygmunt Leopold Mogiła-Lisowski
ps. „Poleszuk”, „Sten”

urodzony 15 listopada 1928 roku w Romanówce na Wołyniu.
Od stycznia 1942 roku do sierpnia 1943 roku więziony przez Niemców
w obozach koncentracyjnych Gross-Rosen i Mauthausen.
Od listopada 1943 roku żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
następnie od czerwca 1944 roku w oddziale partyzanckim
por. Kazimierza Załęckiego „Bończy” w Obwodzie AK Radom.
W czasie Akcji „Burza” w składzie 72. Pułku Piechoty AK i 25. Pułku Piechoty AK walczył z Niemcami pod Stefanowem i Przysuchą.
Po wkroczeniu sowietów na teren Okręgu AK „Jodła” pozostał w konspiracji, działając w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 

W latach 1991-1993 poseł na Sejm pierwszej kadencji.
Od 1992 roku Prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia
wchodzącego w skład Światowego Kongresu Kresowian.
Współinicjator powołania w 2006 roku Instytutu Kresowego w Warszawie.
Członek Zarządu Agencji Lotniczej Altair. 

Wieloletni członek Rady Kombatanckiej
działającej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej,
Medalem „Pro Patria”
oraz wieloma innymi odznaczeniami. 

Cześć Jego pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych