Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Nekrolog śp. Jerzego Juszkiewicza

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 12 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
mjr Jerzy Aleksander Juszkiewicz
ps. „Leliwa”

urodzony 11 listopada 1925 roku w Skarżysku-Kamiennej.
Od lutego 1943 roku żołnierz grupy dywersyjno-sabotażowej na Placówce AK Pionki
w Obwodzie Kozienice Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej.
Od września 1945 roku zastępca kierownika komórki wywiadowczej
„Syrena-Wisła” w strukturze Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
W lutym 1948 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa,
następnie poddany ciężkim torturom w mokotowskim więzieniu w Warszawie
i skazany na piętnaście lat pozbawienia wolności.
W listopadzie 1956 roku zwolniony na mocy amnestii. 

Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów
Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej,
Wiceprezes Zarządu Obwodu Warszawa Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość,
Kanclerz Kapituły Krzyża Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
Medalem „Pro Patria” i Medalem „Pro Memoria”
oraz innymi odznaczeniami.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym. 

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych