Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Nekrolog śp. Andrzeja Cieleckiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 6 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
kpt. dr inż. Andrzej Waldemar Cielecki
ps. „Andrzejek”

urodzony 24 czerwca 1928 roku w Warszawie.
Od jesieni 1943 roku żołnierz Kedywu w Okręgu Warszawskim Armii Krajowej.
Podczas Powstania Warszawskiego walczył w Brygadzie Dywersji „Broda 53”
w składzie Zgrupowania AK „Radosław”.
Przeszedł powstańczy szlak bojowy brygady od Woli przez Stare Miasto,
Śródmieście oraz Czerniaków.
Następnie walczył na terenie Śródmieścia w składzie Batalionu AK „Ruczaj”.
Po kapitulacji Powstania więziony w Stalagu 344 Lamsdorf oraz Stalagu IV-B Mühlberg.
Wiosną 1945 roku zbiegł z niewoli i dotarł do wojsk amerykańskich.
W 1946 roku powrócił do Polski.
W grudniu 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa
i poddany w 1949 roku ciężkim torturom. 

Absolwent Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej
oraz Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Konstruktor, wynalazca i społecznik.
14 grudnia 1981 roku uruchomił na Ursynowie Polskie Radio Armii Krajowej „Jutrzenka”
im. gen. „Grota” Stefana Roweckiego,
działające początkowo jako rozgłośnia podziemna.
W latach 1983-1985 wykonał ponad dwa tysiące nadajników Radia „Solidarność”. 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych