Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Mapa serwisu

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
.
 Informacje o Urzędzie
.
 Szef Urzędu
.
 p.o. Szefa Urzędu
.
 Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy...
.
 Departamenty i Biura Urzędu
.
 Akty prawne
.
 Zamówienia Publiczne
.
 Bieżące zamówienia publiczne
.
 Archiwum zamówień publicznych
.
 Petycje
.
 Praca w UdSKiOR
.
 Informacje dla kandydatów
.
 Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy
.
 Wyniki rekrutacji
.
 Archiwum naborów
.
 Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie - obsługa...
.
 Informacje o składnikach zbędnych i zużytych
.
 Dla mediów
.
.
 Zapowiedzi
.
.
 Materiały do pobrania
.
.
 Kontakt dla mediów
.
 Informacje praktyczne
.
 Uprawnienia
.
 Jakie są uprawnienia?
.
 Jakie są uprawnienia kombatanta?
.
 Jakie są uprawnienia osoby represjonowanej?
.
 Jakie są uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?
.
 Jakie są uprawnienia osoby deportowanej do pracy...
.
 Jakie są uprawnienia polskich kombatantów...
.
 Jakie są uprawnienia działacza opozycji...
.
 Jakie są uprawnienia przysługujące żołnierzom...
.
 Jak uzyskać uprawnienia?
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia kombatanta?
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia osoby represjonowanej?
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia osoby deportowanej do pracy...
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar...
.
.
 Jak uzyskać uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych...
.
.
 Informacja dla wnioskodawców zamieszkałych za granicą
.
 Prawo kombatantów za granicą
.
 Wyróżnienia honorowe
.
 Ordery i odznaczenia
.
 Mianowania na wyższe stopnie wojskowe
.
 Patent i Odznaka "Weteran Walk o Wolność i...
.
 Informacje o medalu "Pro Patria"
.
 Patronaty Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
.
 Regulamin
.
 Sprawy Zdrowotne i Socjalne
.
 Pomoc Pieniężna
.
 Domy Pomocy Społecznej dla Kombatantów
.
.
 Adresy Domów Pomocy Społecznej dla Kombatantów
.
.
 Tryb kierowania do Domu Pomocy Społecznej
.
 Otwarty Konkurs Ofert
.
 Rok bieżący
.
 Archiwum
.
 Pracownicy ds. kombatantów w urzędach marszałkowskich
.
 Organizacje społeczne, zrzeszające kombatantów i...
.
 Organizacje kombatanckie o ogólnopolskim zasięgu...
.
 Stowarzyszenia działaczy opozycji i osób...
.
 Przydatne adresy
.
 Formularze
.
 Kontakt
.
 Logowanie
.
 Mapa serwisu
.
 Galeria
.
 Wyszukiwarka
.
 Aktualności
.
 Informacja dla osób starających się o uprawnienia...
.
 Kalendarium
.
 Biuletyn "Kombatant"
.
 Archiwum 2016
.
 Archiwum 2015
.
 Archiwum 2014
.
 Archiwum 2013
.
 Archiwum 2012
.
 Archiwum 2011
.
 Archiwum 2010
.
 Archiwum 2009
.
 Archiwum 2008
.
 Archiwum 2007
.
 Archiwum 2006
.
 Archiwum 2005
.
 Archiwum 2004
.
 Archiwum 2003
.
 Archiwum 2002
.
 70. rocznica zamordowania prof. Jana Piekałkiewicza