Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Jakie są uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej?

Osoby osadzone w obozach pracy lub deportowane do pracy przymusowej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne. Jego wysokość uzależniona jest od długości trwania pracy przymusowej i wynosi od 10,46 zł do 208,67 zł.