Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności


Spotkania z Ojcem Świętym 29.07.2016 r.

W wizycie Ojca Świętego Franciszka w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, 29 lipca 2016 roku wziął udział wraz z grupą byłych więźniów p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

100-letni Kombatant uhonorowany 25.07.2016 r.

Zasłużony żołnierz AK, uczestnik Operacji „Ostra Brama”, 100-letni porucznik Jerzy Łastowski został uhonorowany przez p. o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Z jego rąk otrzymał 25 lipca 2016 roku w Warszawie Medal „Pro Patria”, pamiątkowy Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” oraz replikę szabli oficerskiej.

Czytaj dalej...

Medale „Pro Patria” dla zasłużonych pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego 22.07.2016 r.

W siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego 22 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” pracowników szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Wiktora Pycia 22.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 19 lipca 2016 roku zmarł w Lublinie 

ŚP
mjr Wiktor Stanisław Pyć

urodzony 10 kwietnia 1916 roku w Janowie Lubelskim.

Czytaj dalej...

Pamięci wielkiej legendy Ziemi Wileńskiej 20.07.2016 r.

W Mejszagole na Wileńszczyźnie 17 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z przewodniczącą Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie Litwy Ritą Tamašunienė złożyli wieniec na grobie księdza prałata Józefa Obrembskiego – legendarnego „patriarchy Wileńszczyzny”.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Jerzego Juszkiewicza 20.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 12 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
mjr Jerzy Aleksander Juszkiewicz
ps. „Leliwa”

urodzony 11 listopada 1925 roku w Skarżysku-Kamiennej.

Czytaj dalej...

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916” 19.07.2016 r.

Pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odbył się 18 lipca 2016 roku w Warszawie przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916”. Współorganizatorem pokazu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

72. rocznica udanego Powstania Wileńskiego 19.07.2016 r.

W trzydniowych obchodach 72. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, które odbyły się na Wileńszczyźnie od 16 do 18 lipca 2016 roku, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Piknik patriotyczny Polaków na Litwie 17.07.2016 r.

W strugach deszczu 14 lipca 2016 roku odbył się w Korwiu pod Wilnem piknik patriotyczny organizowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Festyn rozpoczął się od pokazu umiejętności grup rekonstrukcji historycznych pielęgnujących tradycje kawaleryjskie II Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej...

Zasłużony Wilniuk 16.07.2016 r.

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 15 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalem „Pro Patria” Gabriela Jana Mincewicza, twórcę i dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.

Czytaj dalej...

Śladami Marszałka Piłsudskiego na Wileńszczyźnie 16.07.2016 r.

Powiewiórkę, Zułów, Pikieliszki, Bezdany – miejscowości na Litwie związane z Józefem Piłsudskim odwiedził 15 lipa 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddając hołd współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojska Polskiego.

Czytaj dalej...

Krawczuny 1944 – ostatnia bitwa o Wilno 15.07.2016 r.

W podwileńskich Krawczunach 13 lipca 2016 roku uczczono 72. rocznicę zwycięskiej walki z żołnierzami niemieckimi i oddano cześć żołnierzom AK, którzy w tym starciu zginęli. W uroczystościach wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Mszę polową odprawił proboszcz parafii mejszagolskiej ks. Józef Aszkiełowicz. Przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 72 lat złożono wieńce i odczytano Apel poległych.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Andrzeja Cieleckiego 14.07.2016 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 6 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
kpt. dr inż. Andrzej Waldemar Cielecki
ps. „Andrzejek”

urodzony 24 czerwca 1928 roku w Warszawie.

Czytaj dalej...

Hołd dla arcybiskupa Mirona 14.07.2016 r.

W kilkusetletnim prawosławnym monasterze w Supraślu 12 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał cześć arcybiskupowi gen. Mironowi (Chodakowskiemu), który zginął w katastrofie rządowego samolotu w Smoleńsku.

Czytaj dalej...

95. urodziny ppłk. Bernarda Skarbka 13.07.2016 r.

Z okazji 95. urodzin ppłk. Bernarda Skarbka 12 lipca 2016 roku w Warszawie odbyło się przyjęcie urodzinowe kombatanta zorganizowane przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Zygmunta Mogiła-Lisowskiego 12.07.2016 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 9 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

ŚP
ppłk Zygmunt Leopold Mogiła-Lisowski
ps. „Poleszuk”, „Sten”

urodzony 15 listopada 1928 roku w Romanówce na Wołyniu.

Czytaj dalej...

72. rocznica akcji „Burza” oraz 73. rocznica Rzezi Wołyńskiej 11.07.2016 r.

Na Skwerze Wołyńskim przy ulicy Gdańskiej w Warszawie 10 lipca 2016 r. odbyły się obchody 72. rocznicy akcji „Burza” oraz 73. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Uroczystości były punktem kulminacyjnym XXXVIII Zjazdu Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, którego współorganizatorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

Uroczystości przy „Krzyżu Wdzięczności” 11.07.2016 r.

W Lublinie 8 lipca 2016 roku przy „Krzyżu Wdzięczności” odbyły się uroczystości 36. Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 roku. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu 11.07.2016 r.

Podczas rozpoczynającego się równocześnie ze szczytem NATO w Warszawie „Lubelskiego pikniku z okazji szczytu NATO”, 8 lipca 2016 roku na frontowej ścianie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Tablica powstała z inicjatywy majora Bogdana Walasa i została ufundowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

73. rocznica tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego 05.07.2016 r.

Przy ul. Tureckiej 3 w Warszawie, w miejscu, gdzie stała przed wojną willa gen. Władysława Sikorskiego, 5 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości upamiętniające Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski wręczył Medale „Pro Patria” Wandzie Justynie Popielskiej-Tomkiewicz oraz Kancelarii „Rączkowski, Kwieciński Adwokaci” Spółka Partnerska.

Czytaj dalej...

Przywrócenie pamięci i oddanie hołdu dowódcy Obrony Wybrzeża 05.07.2016 r.

Polska rozpoczęła starania, aby w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także powstania Marynarki Wojennej RP, sprowadzić z Francji do Polski prochy ostatniego dowódcy Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 r. wiceadmirała Józefa Unruga. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 4 lipca 2016 r.. odbyło się pierwsze spotkanie komitetu odpowiedzialnego za sprowadzenie prochów oraz upamiętnienia. Wziął w nim udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Seans w Kinie Weterana Walk o Niepodległość 04.07.2016 r.

W warszawskim kinie „Atlantic” 4 lipca 2016 roku odbył się pierwszy pokaz nowej edycji cyklu „Kino Weterana Walk o Niepodległość”, w ramach którego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza weteranów na seanse filmowe. Kombatanci mogli obejrzeć  zrekonstruowany cyfrowo i na nowo zmontowany „Potop” Jerzego Hoffmana.

Czytaj dalej...

100. rocznica bitwy pod Kostiuchnówką – największej polskiej bitwy I wojny światowej 04.07.2016 r.

W niedzielę 3 lipca 2016 w Warszawie odbyły się centralne obchody 100. rocznicy największej polskiej bitwy I wojny światowej – bitwy pod Kostiuchnówką. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz korpusu dyplomatycznego, wśród których byli: wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, ambasador Węgier Iván Gyurcsík oraz p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk - inicjator i organizator uczczenia rocznicy.

Czytaj dalej...

Uroczyste spotkanie z represjonowanymi przez III Rzeszę 01.07.2016 r.

Podczas spotkania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę w Sobieszewie 29 czerwca 2016 r. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, wręczył Józefowi Sowie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu szczególnych zasług w podtrzymywaniu pamięci o najnowszej historii Polski Medalem „Pro Patria” p.o. Szefa Urzędu odznaczył  Stanisława Gotha.

Czytaj dalej...

Organizatorzy XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK uhonorowani Medalem „Pro Patria” 01.07.2016 r.

Podczas XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, przy dworku w Czerninie 28 czerwca 2016 roku odsłonięto pamiątkowy kamień i tablicę informacyjną z opisem okoliczności śmierci por. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Zebrani wysłuchali też koncertu patriotycznego zespołu Contra Mundum oraz Tadka Polkowskiego.

Czytaj dalej...

Uhonorowanie bohaterów podczas obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku 30.06.2016 r.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 27 czerwca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walkach Narodowych Sił Zbrojnych z okupantem komunistycznym o wolność Ojczyzny uhonorował: Andrzeja Churskiego, Dariusza Kucharskiego, Zbigniewa Franciszka Tuszewskiego.

Czytaj dalej...

Uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 od 1991 roku mają uprawnienia kombatanckie 30.06.2016 r.

W przededniu 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Tomasza Cylki pt. „Ta rocznica dzieli”. W tekście dziennikarz dowodzi, że przed 10 laty obiecano uczestnikom wydarzeń czerwcowych pełne uprawnienia kombatanckie i do dzisiaj tej obietnicy nie spełniono. Tymczasem już wówczas od 15 lat obowiązywała ustawa, w myśl  której te uprawnienia mieli. Autor artykułu – mamy nadzieję, że nieświadomie – wprowadził opinię publiczną w błąd.

Czytaj dalej...

75. rocznica likwidacji obozu NKWD w Berezweczu 27.06.2016 r.

W pobliżu Mikołajewa, obecnie w granicach miasta Głębokie w obwodzie witebskim na Białorusi, 26 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca mord NKWD na kilkuset Polakach i obywatelach państw nadbałtyckich podczas likwidacji miejscowego obozu. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował Radca Szefa Urzędu Jan Sroka.

Czytaj dalej...

Oddano hołd robotnikom z Ursusa 27.06.2016 r.

Z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych 26 czerwca 2016 roku, na pl. Czerwca 1976 roku, odbyły się obchody 40. rocznicy wystąpień antykomunistycznych w Ursusie. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Opozycja niepodległościowa doceniona 26.06.2016 r.

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki 25 czerwca 2016 roku w Warszawie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyże Wolności i Solidarności działaczom niepodległościowym, którzy walczyli o wolność w latach 80-tych. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który udekorował byłych działaczy Medalami „Pro Patria”.

Czytaj dalej...

Obchody 40. rocznicy radomskich protestów robotniczych - Medale „Pro Patria” dla zasłużonych działaczy 25.06.2016 r.

Na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w którym w 1976 roku mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR i protestowali przed nim robotnicy, na pamiątkę tamtych wydarzeń 24 czerwca 2016 roku odsłonięto tablicę. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował Medalami „Pro Patria” zasłużonych działaczy: Pawła Dychta, Michała Musialika i Mateusza Tyczyńskiego.

Czytaj dalej...

23. Pielgrzymka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 25.06.2016 r.

Jak co roku od ponad 20 lat osoby, które były więzione za działalność patriotyczną w okresie stalinowskim, spotkały się 23 i 24 czerwca 2016 roku na Jasnej Górze. W pielgrzymce wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Odsłonięto pomnik ku czci ofiar „nieludzkiej ziemi” 24.06.2016 r.

Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej, której przewodniczył Arcybiskup Adam Szal, zainaugurowała uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia w Przemyślu. Uroczysty przemarsz ze świątyni w miejsce ceremonii poprowadziła orkiestra 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W uroczystościach wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Wykus - uroczystości upamiętniające dowódców Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta” 20.06.2016 r.

Na polanie Wykus w lesie koło Wąchocka, 18 czerwca 2016 roku, odbyły się uroczystości upamiętniające dowódców Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Z jego rąk Jednostka Strzelecka 1204 ze Skarżyska otrzymała akt nadania imienia Cichociemnych. Po polowej mszy świętej odprawionej przy kaplicy Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie, ślubowanie złożyli młodzi strzelcy.

Czytaj dalej...

W Starachowicach odsłonięto ławkę Zdzisława Rachtana „Halnego” 20.06.2016 r.

Na starachowickim skwerze imienia znanego partyzanta i działacza środowisk kombatanckich 18 czerwca 2016 roku odsłonięto ławkę-pomnik poświęcony jego pamięci. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Ławkę odsłonięto z inicjatywy Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej „Ponury – Nurt”.

Czytaj dalej...

15-lecie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 18.06.2016 r.

Jubileuszowe spotkanie Klubu, pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, odbyło się w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie 17 czerwca 2016 r.  W uroczystości, na której było obecnych kilkudziesięciu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Na spotkaniu, któremu wojskową oprawę zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa, Ministra Obrony Narodowej reprezentował podsekretarz stanu Wojciech Fałkowski.

Czytaj dalej...

Powołanie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 16.06.2016 r.

Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z reprezentującym Prezydenta RP Andrzeja Dudę ministrem Wojciechem Kolarskim wręczyli, pierwszy raz w historii w Belwederze, nominacje do nowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład weszło 15 przedstawicieli środowisk kombatanckich i represjonowanych.

Czytaj dalej...

Wystawa o „szczurach Tobruku” w Muzeum Wojska Polskiego 15.06.2016 r.

W Muzeum Wojska Polskiego 14 czerwca 2016 roku otwarto wystawę z okazji 75. rocznicy walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod Tobrukiem w 1941 roku. W ceremonii odsłony ekspozycji wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Ku przestrodze i pamięci 15.06.2016 r.

W Muzeum Więzienia Pawiak 14 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, w której wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Czytaj dalej...

Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej 14.06.2016 r.

W Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 13 czerwca 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Gościem honorowym uroczystości była Pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Czytaj dalej...

10-lecie Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” 13.06.2016 r.

Podczas dwudniowych obchodów jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” w Starogardzie Gdańskim, które odbyły się 11-12 czerwca 2016 roku, zaprezentowało się ponad 50 jeźdźców na koniach. Co roku, w rocznicę słynnej szarży pod Rokitną, która odbyła się 13 czerwca 1915 roku, kontynuatorzy tradycji szwoleżerskich organizują w swoim mieście Święto Kawalerii. W tegorocznych uroczystościach połączonych z jubileuszem stowarzyszenia wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Urząd był współorganizatorem obchodów.

Czytaj dalej...

Ziemia milczy, drzewa pamiętają – uroczystości na Uroczysku „Baran” koło Kąkolewnicy 13.06.2016 r.

W lesie Baran, w miejscu zwanym „Małym Katyniem”, 12 czerwca 2016 roku odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone upamiętnieniu ofiar mordu dokonanego na żołnierzach AK, BCh, NSZ, ROAK wyrokiem sądu polowego 2 AWP. Przybyli na nie kombatanci, żołnierze, samorządowcy, przedstawiciele parlamentu, harcerze i okoliczni mieszkańcy. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował płk rez. Mirosław Demediuk.

Czytaj dalej...

Medale „Pro Patria” dla kombatantów ze Starogardu Gdańskiego 12.06.2016 r.

Zasłużeni weterani ze Związku „Solidarności” Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana w Starogardzie Gdańskim zostali uhonorowani 11 czerwca 2016 roku przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medalami „Pro Patria”. Medale otrzymali: Halina Bączkowska, Zenon Antoni Bruniecki, Jan Szczepan Cylkowski, Alfons Aleksander Jabłoński, Barbara Jarosz – Lipkowska, Konrad Michał Kowalewski, Jan Łebkowski Tomasz Madej, Elżbieta Pazda i Janusz Szeluga.

Czytaj dalej...

XXVI Zlot „Jaworzniaków” – najmłodszych więźniów politycznych PRL 10.06.2016 r.

Msza święta w kościele pw. św. Wita w Mełgwi rozpoczęła 9 czerwca 2016 roku XXVI Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, w którym wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Po mszy złożono kwiaty przy pomniku „Poległych Polaków” na pobliskim cmentarzu. Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” Jadwigę Bednarską, Danutę Strzelecką i Zygmunta Gołębia.

Czytaj dalej...

Bezpłatne leki po 75. roku życia 08.06.2016 r.

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652), dzięki której osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, została opublikowana 12 maja 2016 roku.

Czytaj dalej...

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył działaczy opozycji demokratycznej Orderami Odrodzenia Polski 08.06.2016 r.

W uroczystości uhonorowania opozycjonistów Orderami Odrodzenia Polski, która odbyła się 8 czerwca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Prezydent Andrzej Duda dziękował działaczom opozycji, że przybyli aby odebrać to skromne podziękowanie od Rzeczypospolitej za swoją działalność. Przede wszystkim za tę działalność w latach 70., 80., ale także często i późniejszych.

Czytaj dalej...

Medale „Pro Patria” dla kombatantów z Częstochowy 08.06.2016 r.

W częstochowskiej siedzibie Wojskowej Komisji Uzupełnień 7 czerwca br. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w spotkaniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych okręgu Częstochowa. Spotkanie było poświęcone 1050. rocznicy Chrztu Polski. Po referacie wprowadzającym w tematykę uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia Medali „Pro Patria”.

Czytaj dalej...

Hołd dla najmłodszej ofiary Służby Bezpieczeństwa PRL i jego rodziców w rocznicę urodzin zamordowanego opozycjonisty 07.06.2016 r.

Niech on będzie zawsze wśród tych najlepszych, którzy nie dali się złamać – powiedziała matka Emila Barchańskiego – 17-letniego działacza opozycji antykomunistycznej zamordowanego przez SB – odbierając ze swoim mężem z rąk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medal „Pro Patria”. Uczeń stołecznego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja zginął 3 czerwca 1982 roku – dzisiaj kończyłby 51 lat. Tego dnia Szef Urzędu wspólnie z rodzicami młodego działacza, w asyście honorowej Wojska Polskiego, złożył kwiaty na jego grobie.

Czytaj dalej...

Powołanie mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych 07.06.2016 r.

W uroczystym powołaniu mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych wzięli udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk. Zgodnie z ustawą zadaniem rady jest przede wszystkim opiniowanie przekazywanych przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Czytaj dalej...

Upamiętnienie walk partyzanckich w Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej 06.06.2016 r.

W patriotyczno-religijnych uroczystościach w Wierszach, 5 czerwca 2016 roku,  poświęconych upamiętnieniu walk partyzanckich w Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość zainaugurowała uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, ks. infułata kpt. Mieczysława Józefczyka oraz Kapelana Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka.

Czytaj dalej...

Wielki finał w Wilanowie 04.06.2016 r.

W Pałacu króla Jana III w Wilanowie odbył się finał IX edycji olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Czytaj dalej...

Medal „Pro Patria” dla LXII LO im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie 04.06.2016 r.

W Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego nr LXII w Warszawie, 3 czerwca 2016 roku, odbyły się uroczystości w 25. rocznicę nadania mu imienia gen. Władysława Andersa, na których obecny był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny Szef Urzędu odznaczył LXII LO im. generała broni Władysława Andersa Medalem „Pro Patria” .

Czytaj dalej...

XVI sesja zamkowa „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy” 02.06.2016 r.

W poświęconej edukacji patriotycznej młodych Polaków sesji zamkowej „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, która odbyła się 2 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka sesji, uczestniczka powstania warszawskiego i pisarka Maria Szypowska została uhonorowana przez Szefa Urzędu Medalem „Pro Patria”.

Czytaj dalej...

Od 1 czerwca 2016 roku „Program leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych” 02.06.2016 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 1 czerwca br. wdraża „Program leczenia uzdrowiskowego skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych”. Mogą z niego skorzystać otrzymujący świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej lub osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.).

Czytaj dalej...

Polska jest tam gdzie żyją Polacy 02.06.2016 r.

Z Sybirakami z Białorusi spotkał się 31 maja br. w hotelu uzdrowiskowym w Konstancinie-Jeziornej p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Grupa Polaków przyjechała tam z Białorusi na turnus rehabilitacyjny.

Czytaj dalej...