Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

95. urodziny ppłk. Bernarda Skarbka

Z okazji 95. urodzin ppłk. Bernarda Skarbka 12 lipca 2016 roku w Warszawie odbyło się przyjęcie urodzinowe kombatanta zorganizowane przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dziękujemy za wszystko to, co uczynił Pan dla Ojczyzny i co czyni nadal. Przede wszystkim za ten wspaniały wzór patriotycznej postawy służby Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. To dla nas ogromny zaszczyt móc spotkać się z żywymi świadkami historii  i zobaczyć jak służyć Ojczyźnie. Pan Pułkownik jest najlepszym przykładem, że można być silnym i uśmiechniętym, bo całe życie służyło się Polsce – zwrócił się do solenizanta p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, z którego rąk ppłk. Bernard Skarbek otrzymał replikę szabli oficerskiej oraz Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

W lutym 1940 r. Bernard Skarbek wraz z rodziną został deportowany na Syberię (jego ojciec był funkcjonariuszem Policji, zamordowanym w Miednoje) i skazany na 10 lat łagrów. W 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej na Wschodzie. W czasie kampanii włoskiej walczył jako starszy strzelec 3. Karpackiego Batalionu Łączności 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego. Brał udział w bitwach o Monte Cassino, Anconę, Loreto, Bolonię. Odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino,  uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP Medalami „Pro Memoria” i „Pro Patria”

Od 1956 roku jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. Przez szesnaście kadencji pełnił funkcję prezesa Koła SPK Nr 5 w Canberze i wiele lat był wiceprezesem Zarządu Krajowego SPK-Australia. Jednocześnie organizował i prowadził audycje radiowe w języku polskim, uczył w szkole języka polskiego. 

  

Galeria zdjęć