Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

73. rocznica tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego

Przy ul. Tureckiej 3 w Warszawie, w miejscu, gdzie stała przed wojną willa gen. Władysława Sikorskiego, 5 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości upamiętniające Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski wręczył Medale „Pro Patria” Wandzie Justynie Popielskiej-Tomkiewicz oraz Kancelarii „Rączkowski, Kwieciński Adwokaci” Spółka Partnerska.

Generał Władysław Sikorski był podczas II wojny światowej uosobieniem niepodległości. Był jej symbolem tak, jak pokolenie wcześniej symbolem starań o niepodległość był Józef Piłsudski. Generał Władysław Sikorski przez całe swoje życie zaświadczał, że służba Polsce – wierna służba Ojczyźnie – to jest najwyższy nakaz dla każdego Polaka, każdego obywatela. Jeszcze jako konspirator w Związku Walki Czynnej, oficer Związków Strzeleckich, wybitny dowódca legionowy i wojny polsko-bolszewickiej pokazywał jak o niepodległość walczyć – powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uroczystościach w 73. rocznicę feralnego lotu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski. Na obchody rocznicowe przybyli Kombatanci, reprezentanci samorządów oraz organizacji pozarządowych. Asystę wojskową zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Organizatorem uroczystości był Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a współorganizatorem Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Generał Władysław Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, premier Rządu RP na Uchodźstwie, zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotu nad Gibraltarem. Wokół tej tragedii narosło wiele mitów i teorii, które nigdy nie zostały potwierdzone, mimo prowadzenia w tej sprawie kilku niezależnych od siebie śledztw. Do dziś nie wiemy, czy był to zwykły wypadek, czy zamach. Część historyków skłania się do tej ostatniej tezy, ale tu stajemy przed kolejnym pytaniem: komu by na tym zależało i z jakiej inspiracji mógłby być zorganizowany spisek? Instytut Pamięci Narodowej w wyniku swojego śledztwa podważył jedynie hipotezę o rzekomym zamordowaniu generała Sikorskiego tuż przed feralnym lotem w 1943 roku.

  

Galeria zdjęć