Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

70. rocznica zamordowania prof. Jana Piekałkiewicza

W dniu 19 czerwca 2013 r. na warszawskich Powązkach złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów oddano hołd wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, prof. Janowi Piekałkiewiczowi w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. 
W uroczystości przy rodzinnym grobie Delegata Rządu na Kraj, współtwórcy Głównego Urzędu Statystycznego i „Żegoty” uczestniczyła rodzina prof. Piekałkiewicza, a także Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani Bożena Żelazowska, przedstawiciele Parlamentu RP oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Zastępca Kierownika UdSKiOR zaznaczyła, że fakt, iż dzisiaj spotykamy się przy jego grobie jest dowodem na to, że nie zapomnieliśmy o jego dorobku.
- Pamiętajmy o tym wybitnym naukowcu, współtwórcy Głównego Urzędu Statystycznego, gorliwym patriocie, Delegacie Rządu RP na Kraj, członku władz Stronnictwa Ludowego. Pamiętajmy o jego zasługach dla kraju, o tym, że był wspaniałym człowiekiem, dobrym organizatorem, potrafił jednoczyć. Był rzecznikiem porozumienia wszystkich sił politycznych w Polskim Państwie Podziemnym. Niech to będzie przesłaniem również dla młodego pokolenia – powiedziała.
Podczas krótkiego przemówienia Dyrektor MHPRL, Pan dr Janusz Gmitruk podkreślił, iż prof. Piekałkiewicz był wybitną osobą.
Został aresztowany przez Niemców 19 lutego 1943 r. Podczas śledztwa, okrutnie bity i głodzony, nie wydał swoich współpracowników. Zmarł zakatowany przez Gestapo 19 czerwca 1943 r.

 

   

 

 

Galeria zdjęć fot. Alina Nowacka