Go to content

up
Galeria:
Wielkie zwycięstwo oręża polskiego. Senat RP w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino