Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Wystawa o „szczurach Tobruku” w Muzeum Wojska Polskiego

W Muzeum Wojska Polskiego 14 czerwca 2016 roku otwarto wystawę z okazji 75. rocznicy walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod Tobrukiem w 1941 roku. W ceremonii odsłony ekspozycji wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Przypominanie o Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich - tej niezwykłej formacji w dziejach polskiego oręża - jest niezmiernie ważne, ponieważ jej żołnierze najpiękniej udowadniali to, o czym mówił Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. Modląc się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie jedna z tablic poświęcona jest bitwie o Tobruk, zadał pytanie: na iluż frontach II wojny światowej musiał ginąć żołnierz polski, aby udowadniać, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapach?

Żołnierze Brygady Strzelców Karpackich wsławieni w bojach o Tobruk, później żołnierze dywizji Strzelców Karpackich, których mamy tu wśród nas, pokazali najpiękniej czym jest służba Polsce i jej niepodległości. Zawsze, kiedy mowa o Strzelcach Karpackich nie sposób nie odwołać się do ich żołnierza, jednocześnie jednego z najlepszych polskich poetów - Mariana Hemara. W wierszu „Rozmowa z żołnierzem”, który powstawał podczas walk o Tobruk, zadaje pytanie: „I po coście się bili?” - i ten żołnierz polski, który walczy na wszystkich frontach ostatniej wojny odpowiada najprościej: „Bośmy dali słowo”. Dali słowo Ojczyźnie i pokazali, że polski żołnierz będzie zawsze wierny przysiędze.

Pamięć o żołnierzu polskim, przelewającym krew w obronie Polski, jest fundamentem, na którym współczesna Polska musi budować swoją przyszłość. Z tych słów hemarowskiego wiersza, wypływa przesłanie dla nas współczesnych i dla następnych pokoleń – musimy być wierni Rzeczpospolitej, wierni jej prawom i wartościom, na których Europa budowała przez wieki swoja tożsamość. – zwrócił się do zebranych na dziedzińcu muzeum Jan Józef Kasprzyk.

Na wernisażu obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, oraz Wojska Polskiego i Policji. Patronat honorowy nad wystawą objął podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski.

Walki o Tobruk zaczęły się już na początku 1941 roku. W początkowej fazie bitwy miasta broniły jednostki brytyjskie. W drugiej połowie roku wzmocniono garnizon batalionem czechosłowackim i Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich z gen. Stanisławem Kopańskim na czele. SBSK objęła najtrudniejszy odcinek obrony bazy, gdzie była zmuszona stawiać czoło elitarnym jednostkom niemieckim z Afrika Korps. Pierwsza bitwa zakończyła się sukcesem „szczurów Tobruku”, jak pogardliwie nazywano obrońców miasta. Drugie natarcie niemieckie, które rozpoczęło się na początku 1942 roku, było już skuteczniejsze - Tobruk padł.

  

Galeria zdjęć