Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki otwartego konkursu ofert na wyprodukowanie filmu dokumentalnego dotyczącego Piaśnicy jako miejsca martyrologii

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Stowarzyszenie Auschwitz Memento Piaśnica. Ból pamięci - realizacja filmu dokumentalnego o Piaśnicy jako miejscu martyrologii narodu polskiego 95 025,24 zł