Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

Sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów lekarskich Specjalistycznej Przychodni AK.

70 000 zł

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Sprzęt rehabilitacyjny i środki pielęgnacyjne dla kombatantów i osób represjonowanych.

17 400 zł

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Główny

Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych – dojazd do sanatorium.

7 500 zł