Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej Zadanie nr 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami - Zakup unitu dentystycznego. 65 000,00