Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wyprodukowanie filmu dokumentalnego o Januszu Krupskim

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 MEDIA Paweł Nowacki Wyprodukowanie filmu dokumentalnego poświęconego postaci Janusza Krupskiego (1951-2010),
w PRL działacza niepodległościowego, uczestnika antykomunistycznej opozycji, inicjatora i współtwórcy
niezależnego ruchu wydawniczego, a po 1989 roku wydawcy i głęboko zaangażowanego w służbę publiczną
urzędnika państwowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.
Tytuł roboczy: 
NIEPODLEGŁY. Opowieść o Januszu Krupskim
120 000,00