Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych w 2013 roku (termin składania ofert do 23 września 2013 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania
Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem periodyków).

  

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Wydanie drukiem publikacji pod roboczym tytułem "Dziennik polskiego jeńca"

5 000,00 zł

2

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Wydanie katalogu wystawy "Życie miasta
w cieniu wielkiej wojny i polityki czyli Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14"

25 000,00 zł

3

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o. o.

Publikacja książki „Jan Borysewicz "Mściciel", "Krysia" 1913-1945”
(tytuł roboczy)

7 000,00 zł

4

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o. o.

Publikacja książki „Pod skrzydłami III Rzeszy” (tytuł roboczy)

7 000,00 zł

5

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o. o.

Publikacja książki „Rotmistrz Józef Garliński” (tytuł roboczy)

5 000,00 zł

6

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o. o.

Publikacja książki „Ordona los tragiczny” (tytuł roboczy)

6 000,00 zł

7

Muzeum Niepodległości
w Warszawie

Wydanie publikacji „Dziedzictwo i pamięć Września 1939 roku na Mazowszu”

5 000,00 zł