Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)
1 Wydawnictwo MOST Andrzej Karczewski Wydanie książki Ferenca Molnara "Galicja 1914-1915. Zapiski korespondenta wojennego" 13 000,00
2 NORBERTINUM Wydawnictwo Drukarnia Księgarnia Sp. z o.o. Opublikowanie książki: ks. Michał Woroniecki CM, Powierz Panu swą drogę. Zapiski wspomnień 1949-1956 2 000,00
3 Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: 308. Dywizjon Myśliwski "Krakowski" (tytuł roboczy) 7 000,00
4 Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.j Publikacja książki: Pamięci Zofii Korbońskiej "Piękna Zosia" 8 000,00
5 Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Z szablą na Moskala. Barbara Czarnowska - żołnierz Powstania Listopadowego 1830-1831 10 000,00
6 Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska Publikacja pracy: Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, tom 2 w opracowaniu Tadeusza Dubickiego i Andrzeja Suchcitza 13 210,00
7 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Wydanie książki pod tytułem "Żydzi w walce 1939-1945 - opór i walka z faszyzmem" 8 000,00
8 Stowarzyszenie Romów w Polsce Zagłada Romów i Sinti podczas II wojny światowej - wydanie broszury w języku angielskim 4 210,00
9 Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne Druk książki "Studia z dziejów Kocka" t. III, przygotowanie i druk materiałów z sesji naukowej "Kock miasto ważniejszych bitew w dziejach polskiej historii" 2 000,00
10 NORBERTINUM Wydawnictwo Drukarnia Księgarnia Sp. z o.o. Opublikowanie książki: Zdzisław Stroiński, Poezja i publicystyka (tytuł roboczy) 2 580,00