Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację filmów i sporządzenie notacji filmowych w 2014 roku

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1
Wyprodukowanie fabularyzowanego filmu dokumentalnego na temat zagranicznej pomocy dla polskich uchodźców wojskowych i cywilnych w latach 1939-1945.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Dobre Wieści

 

Produkcja historycznego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Ojczulek Polaków" (długość 60 minut)

 

95 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 2
Wyprodukowanie fabularyzowanego filmu dokumentalnego, prezentującego sylwetki uczestników Powstania Warszawskiego 1944.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Artystyczna Erina B.

 

Fabularyzowany film dokumentalny
pt. "Radosław" część II

 

95 000,00 zł

 

Zakres zadania nr 3
Sporządzenie notacji filmowej z uczestnikami walk o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

 

Notacje z żołnierzami Armii Krajowej

 

45 000,00 zł