Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów

niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

  

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

Zadanie nr 2: Zakup wyposażenia gabinetów lekarskich Specjalistycznej Przychodni AK.

50 000,00 zł