Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Powierzenie lub Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Zapewnienia Opieki Kombatantom i Innym Osobom Uprawnionym

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

Sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów lekarskich Specjalistycznej Przychodni AK.

24 778,99 zł

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Główny

Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych – dojazd do sanatorium.

8 500 zł