Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego (termin składania ofert do 29 kwietnia 2016 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie 

Zakres zadań nr 1
Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego. 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej

Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu

3 000,00 zł

2.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny

Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - dojazd do sanatorium

8 500,00 zł

3.

Polski Czerwony Krzyż

Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów - żołnierzy Powstania Warszawskiego przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy Sióstr PCK "OKO"

89 892,00 zł

 

Zakres zadań nr 2
Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.  

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

Opieka nad kombatantami - zakup sprzętu do diagnostyki niezbędnego doświadczenia usług leczniczych dla kombatantów

21 252,60 zł