Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok (termin składania ofert do 8 maja roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie.

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

ProPatria Paweł Polkowski

"Szkice z Łączki. Z krążownikiem Aurora w tle". Wspomnienia o Ojcu. Zbiór esejów autorstwa dr Witolda Mieszkowskiego - syna zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego (odnalezionego i zidentyfikowanego na Powązkowskiej "Łączce").

7 000,00 zł

2

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Wydanie książki Marii Wójcik pt: Ocalić od zapomnienia. Kobiety - żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Biografie i wspomnienia cd." (tytuł roboczy)

6 000,00 zł

3

Film Polska Productions
Sp. z o.o.

Notacja filmowa "Polaków z Indii" "My Home India"

35 267,00 zł

4

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Dama polskiego wywiadu. Halina Maria Szymańska (1906-1989) (tytuł roboczy)

7 000,00 zł