Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok (termin składania ofert do 30 stycznia 2015 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Stowarzyszenie Ułanów Karpackich

75. rocznica powstania Pułku Ułanów Karpackich

 6 000,00 zł

2

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Konferencja naukowa: Katyń – Charków – Twer- Bykownia. W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej (tytuł roboczy)

9 000,00 zł

3

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Organizacja "Święta 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – 100-lecie szarży pod Rokitną - 2015"

 5 000,00 zł

4

Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

Obchody Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

 7 000,00 zł

5

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Uroczystość patriotyczna ku czci żołnierzy I AWP poległych podczas forsowania Wisły na przełomie lipca i sierpnia 1944 r.

 2 000,00 zł

6

Stowarzyszenie "Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość”

70. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej

 5 000,00 zł

7

Stowarzyszenie "Scena Kultury"

Festiwal filmów dokumentalnych NNW "Niepokonani, Niezłomni, Wyklęci"

 8 000,00 zł

8

Związek Piłsudczyków

Centralne obchody 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w tym XVI Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

 8 000,00 zł

9

Związek Piłsudczyków

XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Powstańczej, Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej

 7 000,00 zł

10

Związek Piłsudczyków

 

"Dziedzictwo Marszałka - myśl i czyn Józefa Piłsudskiego". Konferencja popularno-naukowa w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 6 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

"Być prawdziwie wolnym to szanować wolność drugiego człowieka" - wyjazd uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie na uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mathausen-Gusen

 10 000,00 zł

12

Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego

95-lecie 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego - Święto Pułkowe

 5 000,00 zł

13

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

IV edycja - Ogólnopolski Konkurs "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

 15 000,00 zł

14

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ

 15 000,00 zł

15

Stowarzyszenie "Projekt Raszyn"

"Manewry i biwak wojsk Księstwa Warszawskiego z życiem obozowym i ćwiczeniami przed wyjazdem pod Waterloo" - Raszyn 2015

 17 000,00 zł

16

Związek Harcerstwa Polskiego

"Ostatni świadkowie - Mauthausen 2015". Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na  międzynarodowe uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

 55 000,00 zł

17

Związek Sybiraków Zarząd Główny

V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń, noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. "Razem pamiętamy więcej"

 5 000,00 zł

18

Fundacja Niepodległości

Oprawa historyczna obchodów 70. rocznicy wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski

 20 000,00 zł

19

Fundacja Wolność i Demokracja

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 35 000,00 zł

20

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”

Dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na polskiej ludności na Kresach przez bojówki OUN-UPA

5 000,00 zł

21

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

120. rocznica urodzin gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Józefowie woj. mazowieckie

10 000,00 zł

22

Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych

Konferencja popularno-naukowa – Życie i czyny NIEZŁOMNYCH – kobiet wiejskich Polski Podziemnej w pamięci i działaniu pokoleń XXI wieku

5 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

1

Związek Powstańców Warszawskich

Wykonanie repliki sztandaru Zgrupowanie AK „Chrobry II”

5 000,00 zł

  

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

  

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"

Prezentacja obrony polskiego wybrzeża w XX wieku

 10 000,00 zł

2

APOSTOLICUM Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla

Wydanie albumu fotograficznego przedstawiającego udział 2. Korpusu Polskiego i wojsk alianckich w wyzwoleniu Włoch 1943-1945 pod roboczym tytułem "Trylogia Apenińska"

 50 000,00 zł

3

ATENA COLLECTION Ewa Rogut

Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź (tytuł roboczy)

 6 000,00 zł

4

CashNet Przybyszewski Szymon

Druk I części wspomnień majora Kazimierza Klaczyńskiego pt. Zanim zostałem oficerem. Wspomnienia z Pińczowa i Grudziądza

 3 000,00 zł

5

KATMAR Spółka z o.o.

Publikacja książki Wojciecha Parzyńskiego "Zabić Franza Kutscherę"

 4 000,00 zł

6

Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki

Wydanie publikacji autorstwa Moniki Sikory pt.: Udział 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kampanii Wrześniowej 1939 r.

 4 000,00 zł

7

Fundacja Artystyczna ERINA B

Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Radosław" część III

 40 000,00 zł

8

"BOSZ" Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna

Wydanie albumu pod tytułem "Zapomniana Wojna. Front wschodni I wojny światowej 1914-1918"

 45 000,00 zł

9

Wydawnictwo Werset

Publikacja książki: Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych

 5 000,00 zł

10

Fundacja Armenian Foundation

Wystawa plenerowa "Ormianie w służbie Rzeczypospolitej"

 30 000,00 zł

11

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Publikacja pracy prof. Mariusza Wołosa
pt. "Ojczyźnie służy". Damian Stanisław Wandycz (1892-1974)

 8 000,00 zł

12

Oficyna Gdańska Sp. z o.o.

Edycja książki Andrzeja Drzycimskiego i Janusza Górskiego Reduta Westerplatte w języku angielskim i niemieckim

 20 000,00 zł

13

Bellona Spółka Akcyjna

Publikacja dr Teresy Kaczorowskiej pod roboczym tytułem "Obława Augustowska"

 7 000,00 zł

14

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

"Żydzi w walce 1939-1944 opór i walka z faszyzmem" tom IV

 8 000,00 zł

15

Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"

Opracowanie i wydanie publikacji Tadeusza Kondrackiego "To ulica Skaryszewska. Warszawskie Termopile 1940-1944"

 4 000,00 zł

16

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1939-1945 (tytuł roboczy)

 9 000,00 zł

17

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Katyń - dlaczego? (tytuł roboczy)

        8 000,00 zł

18

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Za młodzi na Katyń (tytuł roboczy)

 8 000,00 zł

19

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944 r. (tytuł roboczy)

 7 000,00 zł

20

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Organizacja i działalność niepodległościowa na Suwalszczyźnie w latach 1944-1952 (tytuł roboczy)

 8 000,00 zł

21

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Szczepan Pilecki, Bolesław Skąpski - pamiętnik, wspomnienia (tytuł roboczy)

 9 000,00 zł

22

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

Publikacja książki: Chłodna w ogniu w Powstaniu Warszawskim  (tytuł roboczy)

 7 000,00 zł

23

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu

Wydanie drukiem publikacji pod roboczym tytułem "Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau" autorstwa prof. Danuty Kisielewicz

 7 000,00 zł

24

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie drukiem dwutomowej edycji pism Józefa Łobodowskiego, w jęz. polskim i ukraińskim, dot. społeczno-politycznych i literackich związków Polski i Ukrainy, pod roboczym tytułem "Przeciw upiorom przeszłości. Uwagi o Polsce i Ukrainie"

 40 000,00 zł

25

Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.

Wydanie pierwsze krajowe książki Leona Łosia pod roboczym tytułem "Drugi brzeg Oki. Wspomnienia zesłańca"

 8 000,00 zł

26

Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.

Krajowe wydanie trylogii Jerzego Stypułkowskiego pod roboczym tytułem "Droga do wojska; O honor; Dokąd pójdziemy

 9 000,00 zł

27

Fundacja Niepodległości

Wydanie i dystrybucja książki dla dzieci o Misiu Wojtku

 8 000,00 zł

28

Fundacja Kresy Historii

“Mała Polska w Indiach - Valivade" ("Little Poland in India - Valivade chapter"

 40 000,00 zł

29

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Barłomieja Grzegorza Sali: Generał Edmund Różycki jako organizator Polskiej Siły Zbrojnej w Galicji w czasie powstania styczniowego

 4 000,00 zł

30

KATMAR Spółka z o.o.

Wydanie książki: Witold Babiński, Przyczynki historyczne do okresu 1939-1945

 5 000,00 zł

31

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Akcja "Burza". Materiały z sesji naukowej z dnia 18-11-2014 r. (tytuł roboczy)

 4 000,00 zł

32

"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Spółka z o.o.

Opublikowanie książki: Tadeusz Syguda, Adam Norbert Jurga, Wysiedlanie mieszkańców Kłobucka i ich tułaczka w czasie drugiej wojny światowej

 5 000,00 zł

33

"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Spółka z o.o.

Opublikowanie książki: Maria z Butanowiczów Różańska, Urodziłam się w Żytomierzu

 5 000,00 zł

34

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Huberta Jando ORP "Orzeł". Fakty i hipotezy

 5 000,00 zł

35

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Marcina Rafała Matusiaka pt. Juliusz Poniatowski „Czerwony jakobin” czy pragmatyk i realista?. Działalność społeczno-polityczna w latach 1915-1939

 8 000,00 zł

36

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki pt. Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny pod redakcją A. Daszyńskiej

 3 000,00 zł

37

Sigillum Piotr Gawryszczak

Wydanie i dystrybucja "Pamiętnika" Jerzego Fijałkowskiego

 4 000,00 zł

38

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Ireneusza T. Kolendo: Unia polsko-czechosłowacka. Projekt z lat 1940-1943. Ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego.

 5 000,00 zł

39

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Krzysztofa Halickiego: Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939

 4 000,00 zł

40

Instytut im. Gen. Stefana "GROTA" Roweckiego

Wydanie publikacji pt.: "Ku prawdzie. Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamięci następców". Materiały z XVIII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Kościan 18 II 2014

 4 000,00 zł

41

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Edycja dokumentów Dowództwa NSZ-AK (1944-45) - tom II

 25 000,00 zł

42

Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.

Wznowienie wydanych w Paryżu w 1986 roku wspomnień Anny Mironowicz pod roboczym tytułem "Od Hajnówki do Pahlavi"

 7 000,00 zł

43

GregFilm Grzegorz Borowski

Notacje z żołnierzami Armii Krajowej oraz Polskich Sił Zbrojnych

20 000,00 zł