Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok (termin składania ofert do 11 września 2015 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

  

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Związek Sybiraków Zarząd Główny

Skład i druk wspomnień Sybiraków Środkowego Pomorza, pt. "Tych przeżyć czas nie zdołał zatrzeć w pamięci zesłańców"

5 000,00 zł

2

Wydawnictwo OMNIBUS Justyna Jakubczyk

Agnieszka Martinka "Połowinka. Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki"

5 820,09 zł

3

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Obozy pogardy … (tytuł roboczy)

7 000,00 zł