Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok na realizację zadania publicznego pod nazwą: Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1

Wykonanie projektu i wybicie Medalu pamiątkowego na wstążce z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z legitymacją i etui, przeznaczonego dla 3300 uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Związek Powstańców Warszawskich

Medal pamiątkowy na wstążce z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z etui i legitymacją

137 000,00 zł

 

Zakres zadania nr 2

Wykonanie projektu i wybicie Medalu pamiątkowego z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z etui, przeznaczonego dla 400 osób szczególnie zasłużonych w upamiętnianiu Powstania oraz dla środowisk uczestników Powstania.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Związek Powstańców Warszawskich

Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

20 000,00 zł