Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok (termin składania ofert do 15 września 2014 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Kresy Historii

Sympozjum naukowe "Losy dzieci w obliczu wojny" w 70. rocznicę przyjazdu dzieci polskich - uchodźców do Nowej Zelandii

4 164,87 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej dotacji

(w zł)

1

Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Biuletyn Armii Krajowej - Wydanie Jubileuszowe Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1989-2014

1 760,00 zł

2

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Generał Elżbieta Zawacka "Zo" (1909-2009) (tytuł roboczy)

8 000,00 zł

3

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Agentka dwóch wojen. Władysława Jadwiga Macieszyna "Sława" 1888-1967 (tytuł roboczy)

4 000,00 zł

4

Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.

Wznowienie wydania tomu wspomnień Adama Ludwika Korwin - Sokołowskiego pt. Fragmenty Wspomnień 1910-1945

9 000,00 zł

5

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publikacja książki Eugeniusza Hulla pt. "Państwowość podziemna w narracjach cichociemnych. Wspomnienia wojenne z lat 1939-1945 Henryka Krajewskiego"

4 000,00 zł

6

Oficyna Gdańska Sp. z o.o.

Edycja książki Andrzeja Drzycimskiego i Janusza Górskiego Reduta Westerplatte w języku angielskim i niemieckim

9 000,00 zł