Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok (termin składania ofert do 12 maja 2014 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie.

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam"

Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy - Holandia

4 000,00 zł

2

Związek Harcerstwa Polskiego

"Operacja Maczuga 2014" - Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości
70. rocznicy Bitwy pod Falaise

23 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

70. rocznica zagłady polskiej miejscowości Huta Pieniacka dokonanej przez SS Galizien i UPA

5 450,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Roberta Witaka: Tajne wojny służb specjalnych II RP. Działalność Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP
w latach 30. XX w.

4 000,00 zł

2

Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska

Publikacja książki "Pamiętniki Leona Wasilewskiego" w opracowaniu Joanny Dufrat i Piotra Cichorackiego

2 550,00 zł

3

Wydawnictwo NERITON Andrzej Wroński

Publikacja książki: Krzysztof Kania Edward Bernard Raczyński (1891-1993). Dyplomata i polityk

4 000,00 zł

4

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Wydanie drukiem publikacji pt. "Za drutami oflagów. Szkice socjologiczne" autorstwa prof. Anny Matuchniak-Krasuskiej

6 000,00 zł

5

Dariusz Marszałek F.H.U. Napoleon V

Wydanie książki Andrzeja Ziółkowskiego pt. "Pułki Ułanów Księstwa Warszawskiego - 6. 3. 2. - 1807-1812"

8 000,00 zł

6

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Słownik Biograficzny Żołnierzy Batalionów Chłopskich t. VI

5 000,00 zł

7

Towarzystwo Przyjaciół Sienna

Wydanie albumu
"Dzieje Sienna 1389-2012"

5 000,00 zł

8

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja
2 Korpusu Polskiego

10 000,00 zł